Pilot as a Service

Vem är denna tjänst för?

Pilot as a Service är lämpligt när du vill verifiera ett nytt erbjudande i marknaden eller sälja in ett nytt effektivare arbetssätt internt. Vi designar piloten så att den går att leverera som en SaaS-tjänst och vi definierar tillsammans med dig framgångskriterier och mätetal som piloten utvärderas utifrån.

Vad är fördelarna med Pilot as a Service?
  • Går att genomföra som en avgränsad del utan beroenden till befintliga system som vid behov hanteras med hjälp av integrationer
  • Det går snabbt att utvärdera ett nytt erbjudande eller koncept och med hjälp av skarp data och ta fram ett faktabaserat beslutsunderlag för nästa steg
Vad är utkomsten av en Pilot as a Service?
  • Utvärdering och verifiering av användarupplevelse, UX
  • Uppföljning av operativa effekter via framgångskriterier och mått
  • Förbättringsförslag uttryckta som Epics och Stories införda i Product Backlog
Hur lång tid tar det?
  • Product Design Sprint, 3-4 kalenderveckor
  • Bygga produktkandidat, 4 veckor; MVP i två sprintar
  • Provköra pilot, 2 månader, utvärdering sker löpande
  • Ta fram rekommendation och beslutsunderlag, 1 veck
Vem kommer att genomföra Pilot as a Service?

Seniora projektledare som har stöd av seniora arkitekter och affärsutvecklare.

Vad behöver vi från er?

En produktägare som har en idé ett uppdrag från ledningen att genomföra en pilot. Vi behöver också tillgång till domänkunskap, befintliga processer alternativt nya som ska testas, informationsflöden och systemlandskap samt tillgång till integrationsansvariga inom IT om beroenden till andra system finns.

Specifikationer

Pilot as a Service
Tid
5 månader
Leverans
MVP och beslutsunderlag för väg framåt
Pris
från 500 000 sek
Kontakta oss