Product Design Sprint

Vem är denna rådgivning för?

För dig med en idé eller ett initiativ där du behöver förstå vad det krävs av dig och din organisation för att genomföra idén. Produktidén kan utgöra en helt ny affärside, en kompletterande tjänst i ert befintliga erbjudande eller riktad mot interna kunder.

Vad är fördelarna med denna rådgivning?

En Product Design Sprint är ett kraftfullt sätt att vidareutveckla en produktidé och samtidigt skapa förståelse för vilka förutsättningar en kommande produktrealisering behöver, inklusive byggritning och estimat.

Vad är utkomsten av en Product Design Sprint?

Utifrån kundens affärsmodell och befintliga ekosystem får kunden följande:

  • En produktdesign med stark koppling till nyttor och värdeerbjudande
  • En byggritning, Service Blueprint, som passar in i kundens ekosystem
  • User story mapping som underlag för planering
  • Estimerade Epics och Stories i en Product Backlog
  • Byggplan

Kunder kan med fördelar involveras i designarbetet.

Hur lång tid tar det?

En Product Design Sprint tar max 4 kalenderveckor. Tidsåtgången varierar mellan 3-4 veckor beroende på storleken på produkten och komplexiteten i den organisation produkten ska realiseras.

Vilka kompetenser får du del av?

I Euvics Product Design Team ingår affärsarkitekt, lösningsarkitekt, UX/UI-designer och systemarkitekt.

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till affärsägare och produktägare som har beslutsmandat och IT-ansvariga som har full insikt i det befintliga ekosystem och IT-landskap under första veckan. Därefter löpande avstämningar och sedan närvara i presentation av resultatet. Om ni har en lead designer för er customer experience behöver även denne närvara.

Specifikationer

Product Design Sprint
Tid
4 veckor
Leverans
En byggplan för er produkt inklusive design, systemarkitektur och estimerade epics och stories
Pris
120 000 sek
Kontakta oss