Resan mot ett framgångsrikt digitalt initiativ

Resan mot ett framgångsrikt digitalt initiativ 

Publicerad: 02.09.2022

Företagens livslängd blir kortare. Från 60 år på 60-talet till 20-år idag. Den allt kortare livslängden beror bland annat på den skenande teknikutvecklingen som tyvärr många företag missar. När en digital omställning görs korrekt kan den leda till kostnadsbesparingar på 10x, en mångdubbelt bättre kundupplevelse eller en helt ny affärsmodell. Det är långt ifrån alla som lyckas med sina digitala initiativ och miljarder i investeringar slängs i sjön årligen bara i Sverige. Andreas Södermark VD på Euvic Sverige svarar på frågor kring utmaningarna av digitalisering.

Rapporter från både Mckinsey och Accenture säger att nästan 70 % av alla digitala initiativ misslyckas med att nå uppsatta effektmål. Varför tror du att det är så många som misslyckas?

Ett vanlig misstag är att man tror att digitala initiativ är något separat från verksamheten. Att digitaliseringen kan hanteras av IT eller en ny CDO eller en digitaliseringsavdelning och resten av verksamheten kan fortsätta som vanligt. Det är viktigt att få med sig alla medarbetare under resan. Risken att misslyckas ökar om inte slutanvändaren förstår innebörden och möjligheterna med digitaliseringen. Här spelar företagskulturen en stor och viktig roll. Du behöver bygga en lärande kultur, från “know it all to learn it all” som Satya Nadella VD på Microsfot säger, som underlättar för dina medarbetare att använda digitala lösningar som hänger ihop genom hela organisationen. Undvik att skapa silos, både kulturellt och med data.

Projekt till produkt

En annan komponent är att man driver digitalisering som projekt utan koordinerat långsiktigt kundperspektiv. Hitta kunden och problemet ni ska lösa för kunden – oavsett om kunden är en extern kund, en intern avdelning eller en del av supply-chain. Organisera er för att så snabbt som möjligt kunna svara på de behov ni upptäcker att kunden har. Ledning måste engagera sig i frågan. Det är som sagt frågor om affärsmodell och styrstruktur vilket inte endast kan delegeras till organisationen.

Byggklossar för att lyckas med din digitalisering – Gå ifrån projekt till produkt 

Det är även viktigt att inse att en digital omställning är ett kontinuerligt arbete. Inte ett enskilt eller en uppsättning projekt. Se dina IT-lösningar som interna produkter som har en livscykel och måste tas omhand och utvecklas över tid. Vi behöver ha ett produktledningsperspektiv på all utveckling som görs av systemen. Det innebär också att vi behöver gå över från att finansiera projekt till att fördela vår budget över ett antal produkter i företaget där produktägaren har mandat att investera i sin produkt löpande inom den budget som är satt.

IoT, AI, appar och allt däremellan, IT kan vara frustrerande

I kombination med att man saknar kompetensen internt att styra digitala satsningar blir resultatet ofta en fragmenterad slutprodukt som inte passar kundens behov. Få företag har den kompetens eller kassa som krävs för att anställa de bästa tech-talangerna i Sverige som exempelvis Spotify. Dessutom, givet hastigheten av hur AI, ML och robotisering påverkar våra arbetsplatser är det inte säkert att specialisten du anställer idag är specialisten du behöver imorgon. Som en konsekvens av resurs- och kompetensbristen så funderar fler och fler företag i Sverige på att se bortanför Sveriges gränser för att lösa problematiken, så kallat nearshoring. Här sitter Polen på en guldgruva av kompetens och partnernätverk.

Vi är inte ensamma om att ranka Polen högt. Enligt ATKearney Global Services Location Index är Polen den mest populära destinationen för outsourcing bland alla europeiska länder. Den polska marknaden har redan uppskattats av företag som Accenture, Credit Suisse, Goldman Sachs, Zurich Insurance och Cathay Pacific Airways. 

Vill du tillhöra de 20-30 % av företagen som lyckas med sin digitala omställning? På Euvic kan du få hjälp av både seniora rådgivare som har satt upp värderstyrning och organisation för en lyckad omställning tidigare och 4500 ingenjörer som kan bygga de digitala produkter ni behöver. Med Euvic får du få hjälp med IoT, AI, appar och allt däremellan för att i slutändan skapa den slutprodukt som faktiskt passar ditt behov.

Andra har också läst