Rusta upp din bank mot ransomware attacker

Finansiella företag uppdaterar ständigt sina system för att hålla jämna steg med branschens och konsumenternas behov. Vilket kan leda till att banker och finansiella institut riskerar att bli lockbete för attacker mot sina system och sina leverantörer. Det är inte konstigt att fokuset på säkerhet har ökat. Lyckligtvis finns det sätt att skydda sig emot ransomware attacker. Eftersom tekniken ständigt utvecklas är det viktigt att vara medveten om vilka risker som finns och vara proaktiv för att förhindra i förebyggande syfte. Isak guidar dig och ger dig tips på vad du kan göra för att rusta upp din bank mot ransomeware attacker.

Läs hela artikeln här  – Rusta upp din bank mot ransomware attacker

Se fler videos