Rusta upp din bank mot ransomware attacker

Rusta upp din bank mot ransomware attacker 

Publicerad: 04.10.2022

Finansiella företag uppdaterar ständigt sina system för att hålla jämna steg med branschens och konsumenternas behov. Vilket kan leda till att banker och finansiella institut riskerar att bli lockbete för attacker mot sina system och sina leverantörer. 

Flera företag har haft problem med teknikhaveri. Swedbank, Swish och Länsförsäkringar är några av dem som drabbats. Det är först när vi ser ett teknikhaveri som vi verkligen förstår hur sårbart det digitala samhället är. Risken för attacker ökade även under pandemin då personal som arbetade hemma innebär extra utmaningar för bank- och finansbranschen med dess höga säkerhetskrav och komplicerade it-system. 

Det är inte konstigt att fokuset på säkerhet har ökat. Lyckligtvis finns det sätt att skydda sig emot ransomware attacker. Eftersom tekniken ständigt utvecklas är det viktigt att vara medveten om vilka risker som finns och vara proaktiv för att förhindra i förebyggande syfte. 

Vad kan du göra för att skydda din bank mot ransomware attacker: 

Utbilda personal och kunder 

Slutanvändare och anställda är den vanligaste inkörsporten för cyberattacker, en av de viktigaste utbildningarna ett företag kan tillhandahålla är utbildning i säkerhetsmedvetenhet. Hackers kan enkelt dra nytta av dåligt utrustade användare. Att ha grundläggande kunskap om cybersäkerhet kan i hög grad påverka och till och med förhindra attacker. Några grundläggande säkerhetsmetoder att prata om är:

  • Säker webbsurfning
  • Skapa starka, säkra lösenord. Att använda 2FA där man kan
  • Använda säkra VPN:er (ingen offentlig Wi-Fi)
  • Känna igen misstänkta e-postmeddelanden eller bilagor

Underhålla och uppdatera system och mjukvara

Se till att dina applikationer och operativsystem korrigeras i tid och körs med uppdaterade versioner. De flesta operativsystem och applikationer inkluderar inställningar för att automatiskt ladda ner och installera säkerhetsuppdateringar – dessa alternativ bör användas. Företag kan också överväga att använda ett centraliserat patchhanteringssystem – programvara utformad för att göra det enklare att hantera och distribuera patchar över flera system och applikationer och för att hålla dem uppdaterade.

Börja jobba med partners 

Säkerhet och stabilitet är högprioriterat för banker och finansinstitut. Kraven i branschen är höga från både verksamheten och kunderna. Tjänsterna måste vara tillgängliga 24/7 och konsekvenserna av dataförlust eller en ransomware-attack kan bli förödande. Våga ta hjälp. Med en säkerhets-partner kan du få hjälp med kunskap och best practice på hur du kan rusta din bank mot säkerhetsattacker.

Andra har också läst