Tech review

Vem är denna rådgivning för?

Vår techreview är för företag som önskar att se över deras befintliga infrastruktur och göra en övergripande gapanalys.Vi rekommenderar en tech review om ni upplever flaskhalsar och det tar väldigt lång tid för er att lansera nya digitala produkter och tjänster. En Tech review är även relevant om ni står inför en modernisering av er infrastruktur där ni funderar på hur ni bäst nyttjar fördelarna med molnet och mikrotjänst-baserad-infrastruktur.

Vad är fördelarna med en tech review?
  • Skapar en förståelse för hur ni markant kan öka hastigheten i utvecklingen och lanseringen av digitala produkter och tjänster
  • Skapar en förståelse för vilka molntjänster som kan hjälpa er och hur en möjlig roadmap kan se ut för en modernisering av er infrastruktur
Vad är utkomsten av en tech review?
  • En översiktlig, dokumenterad nuläge som beskriver ert nuläge objektivt
  • Ett förslag på roadmap för en moderniserad, tjänstebaserad infrastruktur där vi hjälper er prioritera i vilken ordning ni bör göra moderniseringen för maximal nytta.
Hur lång tid tar det?

Processen tar två kalenderveckor uppdelad på 2 x 1 veckosprintar.

Vem kommer att genomföra Tech Review?

Seniora enterprise och systemarkitekter med lång erfaren av molnbaserad infrastruktur (AWS, Azure och Google Cloud).

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till applikations- och systemkartor och beskrivningar av nuvarande infrastruktur.

Specifikationer

Tech review
Tid
2 veckor
Leverans
Översikt över tekniskt nuläge samt förslag på roadmap för att modernisera er infrastruktur
Pris
80 000 sek
Kontakta oss