Utbildning är teknikens viktigaste verktyg

Utbildning är teknikens viktigaste verktyg

Publicerad: 24.09.2019

“Vi lever i en digitaliserad värld”. Uttrycket som mer eller mindre lämnat de flestas mun under de senaste åren. Går det att missa att vi lever i en värld som består av en ständig digital utveckling? Det är intressant, spännande men också lite läskigt. Digitaliseringen är något som för många av oss är något okänt och något som vi inte alltid riktigt förstår. Bristen på kunskap och tid leder till att många får en dålig syn på allt som har med digitaliseringen att göra. Precis som vi behöver lära känna människor innan vi kallar varandra för vänner handlar det om att lära känna tekniken för att kunna se vilka möjligheter som digitaliseringen öppnat upp. Det handlar om kunskap och förståelse. 

Vikten av kunskap

Det spelar ingen roll hur många miljoner man betalar för system om människan som ska använda dem inte förstår hur de fungerar.  Det kommer kännas som bortkastade pengar, en riktigt dålig investering. Samma gäller när din personal inte förstår hur man ska använda systemet som företaget precis investerat miljontals kronor i. Vad som kommer hända när ingen förstår hur de ska använda programmen är att man vill hitta nya lösningar. Många skulle nog vilja säga att det är systemet som det är fel på, ni vet ju själva, teknik strular ju alltid. Saken är den att det inte är någons fel. Vi anser att svaret på varför det blir som det blir grundar sig i okunskap. Det handlar mer om människor än om själva tekniken. Människan som ska arbeta med det nya systemet måste förstå hur och varför systemet används för att kunna använda det på rätt sätt. 

Ett tvådelat problem

Vi kände att det här är ett problem som vi tror många stött på och kommer stöta på i framtiden. Problemet är tvådelat. Företag har för få personer som förstår både IT, verksamheten och som kan avgöra vad som behöver utvecklas och kommunicera detta till leverantören. Det handlar även om att få ledningen att förstå att IT-förändringar, likt alla förändringar kräver stor kraft att genomföra, där utbildningen är en enormt viktig del för att kunna genomföra och förstå förändringen. 

Lär känna tekniken

Fokus bör inte ligga på vad man kunde gjort innan utan vad kan vi göra åt problemet som har uppstått. Vad kan vi göra för att förebygga detta i framtiden? Digitaliseringen är i ständig utveckling, vill företag kunna använda digitala tjänster till fullo behöver man även se över förändringen till nya arbetssätt. Hur man utbildar sin personal behöver ses över för att kunna gå i linje med de nya digitala tjänsterna dem nu ska börja arbeta med. De anställda måste få tid att skapa sig en förståelse kring den nya tekniken. De ska få svar på hur, varför och effekten av att använda ny teknik i sitt arbete. Ger man sina anställa den möjligheten att förstå och ta till sig kunskap så kommer systemet funka precis så som var tanken från början. Resan företaget är på för att nå sina mål kan nu göras med medarbetare som faktiskt förstår hur man ska utföra sitt arbete. 

Skapa ett samspel

Det handlar inte om tekniken VS människan. Många vill nog att det är så vi ska se på det. Det handlar inte heller om vem som vinner och vem som försvinner. Båda kommer finnas kvar på jorden under en lång tid framöver. Därför måste vi skapa en förståelse för att kunna bli det bästa tänkbara tillsammans. Det är människan som sitter bakom tekniken. Det är även människan som sitter bakom ratten på Ferrarin när du tillslut kan köra så som du drömt om. 

Andra har också läst