Webinar: Hemligheterna bakom en fungerande supply chain

Webinar: Hemligheterna bakom en fungerande Supply Chain

Att vara ett producerande bolag 2022 är utmanande. Från problematiska leveranskedjor i spåren av Covid och kriget i Ukraina, till det ökade behovet av digitala end-to-end-processer för att vara konkurrenskraftig – utmaningarna är många och sammanflätade. Från att ha tagit tillgänglighet för givet behöver nu VD och ledningsgrupper över hela Europa prioritera att planera business continuity och hantering av supply-chain.

Vi har samlat några av industribranschens expert-bolag för att ge dig en helhetsöversikt på vad du kan göra för att skapa en fungerande leveranskedja. Vi har bjudit in Momentum som hjälper sina kunder till en enklare, säkrare och mer lönsam verksamhet, Kitron som hjälper sina kunder med ökad kostnadseffektivitet och innovation genom sin värdekedja.

Se fler videos