Webinar: Innovation och AI i praktiken med Tendium

Webinar: Innovation och AI i praktiken med Tendium

Behovet av att lyckas med sin innovation och produktutveckling ökar i takt med att teknikutvecklingen skenar. Allt fler stora och äldre företag inom industrier som sjukvård och utbildning möter allt hårdare konkurrens mot yngre företag som jobbar disruptive med den senaste tekniken som AI och automation till sin hjälp. I detta webinarium går vi på djupet gällande innovation och produktutveckling genom ett samtal med grundarna för ett av Sveriges mest lovande SAAS-bolag Tendium.

Se fler videos