Digital strategy design

Vem är denna rådgivning för?

I den agila värld vi lever i är det allt färre organisationer som har tid att investera i ett omfattande strategiarbete utan allt fler efterfrågar ett snabbare strategiarbete. Vår Digital strategy design är till för organisationer som som snabbt  behöver en genomlysning av sitt nuläge sett till IT-förmåga, IT-strategi och IT-roadmap och hur den stödjer uppsatta affärsmål. Baserat på fyra byggstenar; enterprise architecture, business process management, IT maturity assessment och value and business model mapping.

Vad är fördelarna med en Digital Strategy Design?

Fördelarna med en Digital Strategy Design är du får en digital strategi som stödjer de uppsatta affärsmålen. Du får även en prioriterad lista på initiativ som kan genomföras för att nå största effekt med minsta tids- och budgetåtgång.

Eftersom målarkitekturen bygger på de senaste beprövade teknologierna, etablerade lösningsmönster, best practices och branschstandarder kan du känna dig trygg i de rekommendationer som strategi-arbetet tar fram. Målarkitekturen kan med en begränsad insats vidareutvecklas till en design av ekosystemet för att inbegripa kunder och trading partners, se Ekosystem Design.

Om applikations- och IT-landskapet inte är dokumenterat kan en Tech Review behöva genomföras först som ingång till strategiarbetet.

Vad är utkomsten av en Digital Strategy Design?
  • Identifierar vilka affärsvärden som kan möjliggöras av ny teknologi och arbetssätt
  • Identifierar vilka digitala färdigheter som finns på plats – och vilka som behöver adderas för att leverera det affären behöver
  • Målarkitektur
  • Koppling mellan portfölj med pågående initiativ och målarkitekturen
  • Integrerad färdplan med Business Epics och Enablers
  • Risklista
Hur lång tid tar det?

Givet tillgång till affärsplan, pågående initiativ, beskrivningar av IT-landskapet tar strategiarbetet fyra kalenderveckor att genomföra.

Vilka kompetenser får du del av?

För att klara av att digitaliseringsstrategi  på så pass kondenserad tidsrymd genomför vi en Digital Strategy Design med våra mest seniora rådgivare som alla har åtminstone 10+ års erfarenhet på C-level, antingen som CIO, CTO eller Chief Architect.

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till er affärsplan, befintlig IT-strategi, samt intervjuer med de viktigaste intressenterna: CEO, CIO, CFO, Affärschefer och Produktägare. Intervjuer kommer att ske under vecka 1 och vecka 2. Därefter kommer ytterligare avstämningar ske löpande vid behov.

Specifikationer

Digital strategy design
Tid
4 veckor
Leverans
Digital strategi som stöttar realiseringen av uppsatta affärsmål
Pris
240 000 sek
kontakta oss