Vi som hjälper dig

Med över 15 års erfarenhet hjälper vi svenska företag med digital omställning.
Vi har 3000 systemutvecklare och systemingenjörer i Europa och är omnämnda
av Gartner, Forbes och EY för vår kompetens och tillväxt. Nedan hittar du kontaktuppgifter till
teamet i Sverige som finns till för dig:

VD

Andreas Södermark
+46 703 042 855
andreas.sodermark@euvic.se

CTO for hire och teamledare

Andrzej Lesniewski
+48 607 110 094
andrzej.lesniewski@euvic.se

Partner och leveransansvarig

Andrzej Misiak
+48 665 446 553
andrzej.misiak@euvic.pl

Kommunikatör

Emma Larsson
+46 730 611 777
emma.larsson@euvic.se

Leveransansvarig, Scrum master och Agile coach

Marcin Misiewicz
+48 665 447 662
marcin.misiewicz@euvic.pl

Agile coach, projektledare och kvalitetsansvarig

Maria Lindstaf
+46 703 205 233
maria.lindstaf@euvic.se

Affärsutvecklare

Tomas Nörgaard
+46 721 899 030
tomas.norgaard@euvic.se

Cloud architect

Tomasz Klas
+48 733 384 448
tomasz.klas@euvic.pl

Affärsutvecklare

Björn Ekelund 
+ 46 723 241 322

bjorn.ekelund@euvic.se

Kontakta oss