Ecosystem design

Vem är denna tjänst för?

Om det finns en IT-strategi eller digitaliseringsstrategi, finns det ofta ett behov att se över kundresan för olika kundsegment i ena ändan och i andra änden se över hantering av leverantörer och supply-chain. Ecosystem design syftar till att digitalisera kund- och leverantörsled för att till stånd helt digitaliserade end-to-end- processer med informationsförsörjning i realtid och datadrivna beslutsprocesser.

Vad är fördelarna med Ecosystem Design?

Genom att tillämpa branschstandarder för informationsförsörjning och infrastruktur i kombination med beprövade lösningsmönster och teknologier kan fokus läggas på att identifiera och kvantifiera nyttor med förbättrad användarupplevelser, produkter och automatiserade processer. Nyttor och värdeskapande driver fram behovet av nya digitala förmågor. Ecosystem design är en nedbrytning och konkretisering av affärsmodell och erbjudanden till en logisk arkitektur.

Denna nedbrytning är en förutsättning för att kunna skapa färdplaner för respektive affärsinitiativ, produkt och möjliggörande infrastruktur

Vad är utkomsten av en Ecosystem Design
  • Värdedrivare identifierade med uppskattade potentialer
  • En byggritning för målarkitekturen
  • Lista med digitala och organisatoriska förmågor som ska förstärkas / skapas
  • Byggnationer nedbrutna i Epics
Hur lång tid tar det?
  • Inläsning affärsstrategi, IT-strategi, digitaliseringsinitiativ 1 vecka
  • Genomlysning digitaliserad kundresa 1-2 veckor
  • Genomlysning av Supply Chain. 1-2 veckor
  • Design ecosystem, 1-2 veckor
  • Ta fram rapport med rekommendationer, 1 vecka
Vem kommer att genomföra Ecosystem Design?

Senior Enterprise & Affärsarkitekter, Affärsutvecklare

Vad behöver vi från er?

Tillgång till affärsplan, IT-strateg, digitaliseringsinitiativ Intervjuer med ledningspersoner inom affär och IT samt utvalda experter. Deltagande på 1-2 WS.

Specifikationer

Ecosystem design
Tid
6-8 veckor
Leverans
Design av hela ekosystemet för att stötta uppsatta affärsmål.
Pris
360 000 sek
Kontakta oss