Transport

Digitalisering, ny teknik och big data förändrar just nu hur last- och trafikflöden organiseras och hanteras. De skapar affärsmöjligheter och banar väg för innovation, nya tjänster och affärsmodeller. Det möjliggör samarbete mellan aktörerna i försörjningskedjan, bättre synlighet i försörjningskedjan, hantering av trafik- och lastflöden i realtid, förenkling och minskad administrativ börda, och möjliggör bättre användning av infrastrukturen och resurser. Vilket ökar effektiviteten och sänker kostnaderna.

För att nå nya klimatmål måste transportindustrin jobba mer digitalt. Om inte ökar risken att tappa både leverantörer och kunder då man inte håller samma takt som sina konkurrenter. Elektronisk information ska flöda sömlöst genom försörjningskedjor inklusive utbyte av data med offentliga myndigheter och mellan företag. Vi hjälper hundratals företag med dessa utmaningar genom att erbjuda:

En kostnadseffektiv leverans

Med vår erfarenhet kommer förmågan att prioritera så att ni får värde för pengarna. Vi vet vad som krävs för att nå bästa resultat i transportindustrin och kan kostnadseffektivt leverera och underhålla er digitalisering.

Digitala lösningar som fungerar

Euvic täcker hela processen och säkerställer att ni får en helhetslösning som passar just er. Vi har hjälpt bolag som Arriva och Onnibus med deras digitaliserings-resa. Allt från kravställning till hjälp med optimering av trafik och automation.

Flexibel och snabba leveranser

Med goda processer och bra personal kan vi vara både snabba och flexibla vilket nu är viktigare än någonsin. Slipp långa förstudier och komplicerade projekt, kom igång direkt och få koll på dina fordon digitalt. Det hjälper er att bli mer effektiva och hållbara med er transport.

Utmaningar vi ser inom transport:

Ökad trafik

Ett ökat resande vare sig det gäller personer eller varor  leder ofta till att det är svårt att anpassa utbudet efter skiftande efterfrågan. I den perfekta världen ser vi ett system som kan integrera med alla möjliga transportmedel tåg, båt, lastbil eller el scooter. Kraven för att din resa mellan A till B ska fungera så sömlöst som möjligt ökar och därför är det många gånger en avgörande faktor att kunna samspela och samordna tillsammans med externa faktorer i trafiken som kan påverka det dagliga resandet.

Vägen mot ett hållbart resande

Idag är vi miljömedvetna, vi är benägna att göra val som gynnar vår planet. Transportindustrin jobbar redan i uppförsbacke här. Att jobba med hållbar och trygg transport bör vara en prioritet. Det kan handla om att optimera när fordon bör åka in på service för att förhindra förslitningsskador till att optimera rutter på ett miljövänligt sätt. Det är en stor utmaning men också något som ställs som krav från alla involverade intressenter.

Trygg och säker transport

Vi transporterar oss dygnet runt alla dagar i veckan. Att känna sig trygg under sin resa hem är för många en avgörande faktor. Brister tryggheten är det enkelt att välja ett annat alternativ. Med trygghetskameror och system som kan kommunicera med larmcentraler och andra trygghetsfunktioner kan ni garantera att era resenärer får en säkrare resa hem. Även att medarbetare känner sig mer trygga på sin arbetsplats och minskad risk för förlorat gods.

Reducera kostnader

Att vara innovativ och att utveckla affären är svårt när höga kostnader ständigt är ett hot. Detta hot bara förstärks av bristande kunskap och möjligheter inom transportindustrin att anpassa sitt utbud. Möjligheten att kunna skala upp eller ner i respons till trafiken kan spara in på onödigt höga kostnader kopplat till förare, bränsle och verkstad vid överkapacitet i trafik. Brister i resenärs-ledningen, informering samt alternativa lösningar av trafikmedel vid störningar är stora orsaker till ökade kostnader och försämrade kundupplevelser. 

Euvic-perspektiv

Vi på Euvic anser att många av svaren till transportindustrins utmaningar finns där ute på vägarna. Genom att välja en partner som Euvic för exekveringen av er backlog och roadmap får ni dessutom tillgång till erfarenheter från hela Europa. Med IoT & big data plattform får ni förmågan att samla in data från dina aktiva fordon i realtid. Med hjälp av den insamlade datan kan ni skapa förändrade beteenden och realisera beslutstöd. Så som anpassa utbudet, styra efterfrågan och förbättrad kundupplevelse. Allt detta samtidigt som man effektiviserar sin tillgångsförvaltning.

Framgångssagor inom transport 

Partnerskap och certifieringar:

Andra har läst