Fyra insikter från Digital Business Strategy

Fyra insikter från Digital Business Strategy

Publicerad: 07.10.2019

  1. Flertalet VD’ar deltog i samtalen då de inser att IT och affärer tillsammans, är framtiden. Det var tydligt att de själva ville bilda sig en uppfattning om sina framtida möjligheter.

  2. Nästan samtliga deltagare var eniga om utmaningen att hitta goda produktägare, vilket innefattar dem som förstår både IT och verksamhet och kan hjälpa till att prioritera bland det som ska göras. Just nu är det den utmaningen som många står inför.

  3. En annan utmaning som vi fångade upp bland deltagarna var enigheten kring Change Management. Många var eniga kring hur viktigt det är att få med sig medarbetarna och hela verksamheten i förståelsen kring IT och utvecklingen. Mycket handlar om att se möjligheterna som IT kan skapa.

  4. Flertalet större företag nämnde att de hade testat att outsourca till Indien och andra länder långt bort men med dåligt resultat. Anledningar som nämndes var en annan kultur, tidszon och för få möten face to face. Vi ser det som en enorm möjlighet för oss då flertalet företag nu behöver lösa en kostnadseffektiv leverans genom att testa nya leverantörer som ligger närmare i kultur, tidsmässigt och geografiskt.

Andra har också läst