4 utmaningar för en lyckad digitalisering

4 utmaningar att övervinna för en lyckad digitalisering

4 utmaningar att övervinna för en lyckad digitalisering

Publicerad: 18.08.2020

Allt som kan bli en digital tjänst, kommer bli en digital tjänst. Digitalisering har pågått i flera decennier och det viktigare än någonsin att inte halka efter. Forbes säger att 95 % av CIO’erna måste lyckas med sin digitalisering eller riskerar bli av med jobbet. Digitalisering är en teknikutveckling som skapar nya möjligheter och utmaningar. Ge dig själv ett försprång redan nu genom att läsa om fyra utmaningar du kommer stöta på inför en digitalisering.

1. Vad kan jag digitalisera?


Hitta rätt processer. Definiera vart i organisationen ni har processer som går att göra digitala. Utgå från kärnverksamheten.  I kärnverksamheten pratar man om människorna, processerna och tekniken som utgör hur organisationen faktiskt fungerar och arbetar.

Fundera över frågor som:

– Vart ni har påfrestande problem just nu?

– Vart vill ni dra ner på kostnader?

– Vart idag stöter ni på flest problem?

2. Bristande kunskap

Du behöver bygga kapacitet för framtidens arbetskraft. Det finns situationer där man satt fel person på fel plats, det finns en bristande kunskap för att hantera ny teknik. Skapa rätt förutsättningar och sätt rätt person på rätt plats. Vart står ni idag när det kommer till intern kunskap och vilka framtida mål har ni, matchar er kunskap med era framtida mål? Se över den interna kapaciteten och arbetskraften. Investera i den digitala kunskap som ni kommer behöva för att klara den konstanta utvecklingen och era framtida mål.

Många ledare säger att just bristande digital förståelse ute i verksamheten är det största hindret för en lyckad digitalisering. Det innebär att ledningen behöver ta ansvar för att antingen utbilda linjechefer i de digitala möjligheter som finns, alternativt anställa människor med förståelse för både affär och digitalisering.

1. Vad kan jag digitalisera?


Hitta rätt processer. Definiera vart i organisationen ni har processer som går att göra digitala. Utgå från kärnverksamheten.  I kärnverksamheten pratar man om människorna, processerna och tekniken som utgör hur organisationen faktiskt fungerar och arbetar.

Fundera över frågor som:

– Vart ni har påfrestande problem just nu?

– Vart vill ni dra ner på kostnader?

– Vart idag stöter ni på flest problem?

2. Bristande kunskap

Du behöver bygga kapacitet för framtidens arbetskraft. Det finns situationer där man satt fel person på fel plats, det finns en bristande kunskap för att hantera ny teknik. Skapa rätt förutsättningar och sätt rätt person på rätt plats. Vart står ni idag när det kommer till intern kunskap och vilka framtida mål har ni, matchar er kunskap med era framtida mål? Se över den interna kapaciteten och arbetskraften. Investera i den digitala kunskap som ni kommer behöva för att klara den konstanta utvecklingen och era framtida mål.

Många ledare säger att just bristande digital förståelse ute i verksamheten är det största hindret för en lyckad digitalisering. Det innebär att ledningen behöver ta ansvar för att antingen utbilda linjechefer i de digitala möjligheter som finns, alternativt anställa människor med förståelse för både affär och digitalisering.

3. Få med dig dina medarbetare.

Som medarbetare finns risken för att känna sig utbytbar. Många känner en rädsla för hur teknik kan komma att ersätta arbetsuppgifter. Vilket den kommer göra, men en digitalisering skapar också nya möjligheter och nya arbetsuppgifter. Introducera och uppmuntra dina medarbetare till ett nytt sätt att arbeta. Alla behöver inte kunna allt men alla medarbetare behöver ha kännedom om hur deras arbetsuppgifter kan komma att ändras och förbättras. Alla måste dra åt samma håll.

4. Skenande kostnader

Du måste kunna hantera den ökade innovationstakten som kommer med en digitalisering, om det blir lyckad. Låt oss lyfta ett exempel. Volvo och Scania såg hur innovationen skenade när det tog tre minuter att få en ny server i stället för tre månader som det tog innan man flyttat till molnet. Det skapades en mängd nya resurser med skenande kostnader som resultat. Det är extremt viktigt att hela tiden mäta nya miljöer för att kontrollera kostnaderna. Om du inte mäter riskerar du att tappa kontrollen, kostnaderna skenar iväg och allt blir för komplext.

3. Få med dig dina medarbetare.

Som medarbetare finns risken för att känna sig utbytbar. Många känner en rädsla för hur teknik kan komma att ersätta arbetsuppgifter. Vilket den kommer göra, men en digitalisering skapar också nya möjligheter och nya arbetsuppgifter. Introducera och uppmuntra dina medarbetare till ett nytt sätt att arbeta. Alla behöver inte kunna allt men alla medarbetare behöver ha kännedom om hur deras arbetsuppgifter kan komma att ändras och förbättras. Alla måste dra åt samma håll.

4. Skenande kostnader

Du måste kunna hantera den ökade innovationstakten som kommer med en digitalisering, om det blir lyckad. Låt oss lyfta ett exempel. Volvo och Scania såg hur innovationen skenade när det tog tre minuter att få en ny server i stället för tre månader som det tog innan man flyttat till molnet. Det skapades en mängd nya resurser med skenande kostnader som resultat. Det är extremt viktigt att hela tiden mäta nya miljöer för att kontrollera kostnaderna. Om du inte mäter riskerar du att tappa kontrollen, kostnaderna skenar iväg och allt blir för komplext.

Andra har läst