SCRUM TEAM AS A SERVICE

Öka din utvecklingshastighet!

Det finns tillräckligt med potential för automatisering av mer än 30 procent av de uppgifter som utgör 60 procent av dagens jobb, säger forskare från McKinsey. Den växande efterfrågan på automation och bristen på utvecklare har fått många att fråga sig själva: hur implementerar man automatisering på det mest effektiva sättet? Och hur bygger man en produktiv utvecklingsavdelning? “Scrum Team as a Service” är Euvics svar.

Publicerad: 28.01.2020

Agil Utveckling

Med självgående team går det både snabbare och flexibiliteten i utvecklingen ökar. Det finns ingen hierarki, team-medlemmarna bestämmer på egen hand hur arbetet ska planeras. Tack vare denna metod förkortas beslutsprocessen och varje medlem av teamet arbetar inom ramen för sin kompetenser.

Agil mjukvaruutveckling bygger på erfarenheten av att kundens förväntningar ofta utvecklas under projektet. Det är därför utvecklarnas uppgifter är uppdelade i etapper, de flesta avslutas med en implementering. Dessa etapper, ofta kallade sprintar, kan pågå i flera veckor. Under denna tid utvecklas och testas programvaran av IT-teamet. Vid varje sprints avslut bör utvecklarna kunna leverera en fungerande version av produkten till kunden.

Fördelarna med agil mjukvaruutveckling i små projekt blir lätt svagheter i större projekt. I mindre, väl koordinerade team är det lätt att nå en överenskommelse. Kommunikationen blir svårare när antalet personer som är involverade i ett projekt ökar. Att arbeta med agil metoder kräver en hög grad av självdisciplin, som inte alla har. Var ansvaret för ett projekt ligger blir suddigt och dess mål blir otydligt. Istället för snabba och planerade implementeringar läggs fokuset istället på att släcka omedelbara bränder.

Agil Utveckling

Med självgående team går det både snabbare och flexibiliteten i utvecklingen ökar. Det finns ingen hierarki, team-medlemmarna bestämmer på egen hand hur arbetet ska planeras. Tack vare denna metod förkortas beslutsprocessen och varje medlem av teamet arbetar inom ramen för sin kompetenser.

Agil mjukvaruutveckling bygger på erfarenheten av att kundens förväntningar ofta utvecklas under projektet. Det är därför utvecklarnas uppgifter är uppdelade i etapper, de flesta avslutas med en implementering. Dessa etapper, ofta kallade sprintar, kan pågå i flera veckor. Under denna tid utvecklas och testas programvaran av IT-teamet. Vid varje sprints avslut bör utvecklarna kunna leverera en fungerande version av produkten till kunden.

Fördelarna med agil mjukvaruutveckling i små projekt blir lätt svagheter i större projekt. I mindre, väl koordinerade team är det lätt att nå en överenskommelse. Kommunikationen blir svårare när antalet personer som är involverade i ett projekt ökar. Att arbeta med agil metoder kräver en hög grad av självdisciplin, som inte alla har. Var ansvaret för ett projekt ligger blir suddigt och dess mål blir otydligt. Istället för snabba och planerade implementeringar läggs fokuset istället på att släcka omedelbara bränder.

Lösningen till storskalig agil utveckling är Scaled Agile Framework

Inom agil utvecklings har ramar som Scrum eller DevOps  utvecklats. De innehåller specifika riktlinjer för tydligt definierade aktiviteter på varje nivå i produktionsprocessen. Både Scrum och DevOps bygger på iterativt arbete, en frekvent leverans av lösningar eller nära samarbetande team inom mjukvaruutveckling och underhåll. Scaled Agile Framework (SAFe) tillåter användning av smidig metodik i stora projekt, där teamet kan överstiga 50 personer.

Vi arbetade enligt SAFe länge innan vi ens kände till metoden”, säger Ola Hesselroth från Euvic. Han skämtar om att uppfinna hjulet igen. ”Den stora skillnaden är att vi försöker ansluta SAFe till verksamheten. Scrum-teamens arbete är bara hälften av arbetet den andra delen är kunden, där tydliga krav och produktbeskrivningar är A och O för ett lyckat projekt.

Euvics upplägg erbjuder enorm flexibilitet och kontroll av värdet på leveranser via nära arbete med budgeten, backlog och översyn av de levererade funktionerna i varje sprint etapp. De två viktigaste personerna i projektet är Scrum-teamledaren och produktägaren (som representerar kunden). Produktägaren skapar backlogen. Produktägaren och Scrum-teamledaren arbetar nära ihop, de behöver komma överens om varje sprints omfattning och resultats mål. En sprint-budget – per kvartal eller för hela projektet. Produktägaren ansvarar också för granskningarna och tester av produkten.

Euvics metod – Scrum Team as a Service liknar metoden Agile automation, som Federico Berruti, Geet Chandratre och Zaid Rab med McKinsey har utvecklat. Deras metod, är baserad på Scrum-principerna men anpassar sig till AI och dess krav på att skala eller automatiserade miljöer. De fem huvudkomponenterna i McKinsey: s förslag är: teamstruktur, förhandsdesign, berättelser drivna av triggers, hantering av publiceringar och programstöd. Låt oss titta närmare på varje komponent.

Teamstruktur

Liksom med andra Scrum-ramar måste utvecklingsteamet i Agile automation konceptet vara flexibla. Detta inkluderar utvecklare, testare, IT-personal och företagets delägare. Varje grupp leds av en produktägare, med expertis inom den specifika automationstekniken och en ämnesexpert från verksamheten. ”Han måste vara den som tar ledning och accepterar det som levereras”, säger Ola Hesselroth, affärsutvecklare på Euvic. ”En bra produktägare förstår problemet som vi försöker lösa, utan att vara för teknisk. Han måste vara ödmjuk och lita på att vi har ett team och en arkitektur som är redo att hantera jobbet.”

Förhandsdesign

Agil automatisering kräver att processen definieras innan arbetet påbörjas, för att se till att det slutliga resultatet matchar affärsmålen. Ola Hesselroth från Euvic betonar rollen som produktägaren, som ansvarar för projektets kreativa process i framtagande av idéer. ”Hen måste veta hur hen levererar något av värde. Och det bästa sättet att veta det är att svara på frågan – vilket problem vill jag lösa? ”

Teamstruktur

Liksom med andra Scrum-ramar måste utvecklingsteamet i Agile automation konceptet vara flexibla. Detta inkluderar utvecklare, testare, IT-personal och företagets delägare. Varje grupp leds av en produktägare, med expertis inom den specifika automationstekniken och en ämnesexpert från verksamheten. ”Han måste vara den som tar ledning och accepterar det som levereras”, säger Ola Hesselroth, affärsutvecklare på Euvic. ”En bra produktägare förstår problemet som vi försöker lösa, utan att vara för teknisk. Han måste vara ödmjuk och lita på att vi har ett team och en arkitektur som är redo att hantera jobbet.”

Förhandsdesign

Agil automatisering kräver att processen definieras innan arbetet påbörjas, för att se till att det slutliga resultatet matchar affärsmålen. Ola Hesselroth från Euvic betonar rollen som produktägaren, som ansvarar för projektets kreativa process i framtagande av idéer. ”Hen måste veta hur hen levererar något av värde. Och det bästa sättet att veta det är att svara på frågan – vilket problem vill jag lösa? ”

Berättelser drivna av triggers

När det inte finns något sätt att urskilja användarhistorier (de beskriver funktionerna och egenskaperna i systemet som svarar på användarens behov), gör de trigger drivna historierna dem möjliga att dela upp projektet i mer hanterbara bitar. Agile automation identifierar en “triggerhändelse”, till exempel tillgängligheten av viss data eller en användaråtgärd. “Detta gör det lättare att använda den nya tekniken och ger möjligheten för att skapa bättre affärsresultat,” säger Hesselroth. “Det är inte bara automatisering som beskrivs av McKinsey utan också händelsestyrd teknik som Lambda.” När det gäller stora, komplexa projekt delar Euvic in dem i olika team och leveranser. Att bygga ett “kopplat” system gör det möjligt att fortfarande leverera värde snabbt och upprätthålla teamets flexibilitet.

Hantering av publiceringar

 Agile automation separerar leveransen av prototyp- och produktions-programvara. Det kontrollerade schemat för produktionsleverans måste samordnas med verksamheten. Det är därför vi rekommenderar att du pekar ut en tydlig release manager som för dialogen med organisationen om releasen och när det passar organisationen att släppa den nya funktionaliteten som utvecklats.

Programstöd

Eftersom denna arbetsstil kan innebära en stor förändring för hela organisationen, är det bra att erbjuda anställda dedikerade program eller produkter för att stödja dem, skapa god praxis och kartlägga framstegen. Det är även viktigt  med användarstöd efter lanserad funktionalitet eller ny tjänst. Vi blir ofta en del av underhålls- och drifts-teamet och hjälper kunden att lösa eventuella problem efter installationen.

Framgångsrikt arbete

En av Euvics kunder People’s Production, som driver en portfölj av varumärken inom rekrytering, bemanning och anställning i Sverige. De krävde en ny IT-infrastruktur för att möta  växande affärsbehov och beslutade att välja “Scrum Team as a Service” -erbjudande. Här kan du läsa mer om detta samarbete.

16 november 2018, redigera och översatt Januari 2020