Därför misslyckas alla med att skapa värde från data

Därför misslyckas alla med att skapa värde från data

Publicerad: 07.04.2021

Redan 2014 skrev Wired att “data is the new oil”. Men 7 år senare finns det över 400 miljoner dataset isolerade i olika molntjänster och lokala servrar och det är få företag som lyckas skapa värde från sitt data.

Vi på Euvic har pratat med experten Sam Bäcknäs från Snowflake för att få hans syn på data och dess värde. Samt ge dig insikterna för att lyckas med datadriven affärsutveckling.

Det har pratats om att data är den nya oljan i flera år, varför är det mer relevant nu än någonsin tidigare?

Det finns tre väsentliga teknologitrender som varit mest drivande i utvecklingen kring hur företag använder data och som fått företag att förstå att data är deras mest värdefulla tillgång. Först har molnet gett skalbarhet och kostnadsfördelar. Samtidigt har det skett en kraftig ökning i antal källor som genererar värdefull data, vilket i sin tur har lett till att mängden data ökat explosionsartat. Det är en allt mer avgörande faktor att som företag fatta datadrivna beslut för att kunna driva sin affär framåt.

Vilka hinder finns det för att lyckas skapa värde av sin data?

Sam Bäcknäs ser två utmaningar som hindrar företag från att skapa sig värde av sin data. Den första utmaningen är den enorma mängden data som finns utan varken kompetens eller systemen att ta hand om den. Den andra stora utmaningen är att mycket data bara i olika silos och system på olika avdelningar i företaget utan att delas med hela företaget.

Den snabba utvecklingen innebär också svårigheter i sig; nya innovationer genererar nya typer av data, vilka i sin tur kräver att systemen för att ta hand om data också behöver innoveras. Det är inte bara systemen som behöver utvecklas men också kompetensen att analysera och använda data.

Många har inte kompetens eller kapaciteten att analysera modernare typer av data, trots att en överväldigande majoritet av datan som genereras är maskingenererad, exempelvis från sociala medier eller IoT. Mängder med data samlas därför bara på hög i olika data silos eller fångas inte upp alls. Det läggs oerhört mycket tid, resurser och kapital bara på att förvalta de system man har, utan att dela data eller insikter inom företaget. Många företag skapar omedvetet data silos genom att ha data lagrat på många olika ställen och i olika format vilket gör det svårt för dem att kombinera ihop dessa datakällor.

Vad är skillnaden på data silos och en data plattform?

Snowflake Data Cloud tillåter organisationer att enkelt kombinera och ansluta till en enda kopia av all deras data. Resultatet av detta blir ett ekosystem av tusentals företag och organisationer som ansluter sig till inte bara sina egna data utan också ansluter till varandra genom att enkelt dela och konsumera delad data och datatjänster. Data Cloud gör de stora och växande mängderna av värdefull data som finns mer tillgängligt.

Målet är att få ett helhetsperspektiv med både strukturerad och semi-strukturerad data istället för att varje avdelning har sin egen data som de inte delar med sig av. Ambitionen måste vara att sammanföra all information på ett och samma ställe för att bättre förstå vilka tjänster och produkter som efterfrågas samt hur de används. På detta sätt kommer man kunna stötta kundernas behov och samtidigt bidra till utveckling av nya, relevanta tjänster.

Vad ska man göra efter att man har fått koll på sin data?

För att framgångsrikt kunna maximera omsättning, optimera kostnader, minimera risker, förbättra kundupplevelsen, eller vad slutmålet än är för de olika avdelningarna. Måste i stort sett alla anställda ha tillgång till datan och bryta ner dessa data silos. Många företag och organisationer sitter idag på värdefull data som kan kombineras och visualiseras för viktiga insikter om den egna verksamheten, och som de även kan sälja vidare för att tjäna pengar på sitt data.

Sam Bäcknäs lyfter fram ett exempel för hur du som företag med hjälp av ett helhetsperspektiv på din data kan fatta datadrivna beslut.

Det är särskilt viktigt under event som exempelvis Black Friday som kan stå för en ansenlig del av ett företags omsättning. När man får in data i realtid kan kunden få förslag på andra produkter som denne kan tänkas vara intresserad av så det blir en merförsäljning. Detta baseras på både historisk data samt segmentering av kunder baserat på vad liknande kunder tidigare har köpt. AI kan förbättra träffsäkerheten ytterligare.

Nyfiken på mer om datadriven affärsutveckling?

Lyssna på webinariet där Andreas Södermark från Euvic, Sam Bäcknäs från Snowflake och Lars Mårtensson från Cordial pratar om datadriven affärsutveckling.

Vill du veta mer om hur du skapar värde från data? – se vårt webinar

Andra har också läst