Därför ska du digitalisera din verksamhet

Därför ska du digitalisera din verksamhet

Tekniken förändras precis som vi människor. Användandet av digitala tjänster har förändrat vårt sätt att driva affärer. Att automatisera och digitalisera din verksamhet är en förändring som kommer leda ditt företag i rätt riktning. Här är 5  anledningar till varför du ska digitalisera din verksamhet.

Publicerad: 10.09.2019

 1. Sakernas internet (IoT)

  Företag har aldrig varit så snabba på att anpassa sig till teknik relaterad till IoT som de är idag. I en undersökning utförd av Gartner Inc kan man se att hela 43 procent av alla bolag skulle använda sig av någon form av IoT relaterad teknik i slutet av 2016. Kanske är du en av de 43 procenten idag? Dock är vår spaning på att knappa 10 procent av bolagen har anpassat sig till sakernas internet. Oavsett om det handlar om 10 procent eller 43 procent är det här en trend att ha koll på. Det är en trend som verkar hålla i sig, i alla fall när man tittar på en rapport publicerad av McKinsey. Där lyfter man fram att IoT år 2025 kan ha ett värde på 10 biljoner dollar. Hur fort ett företag anpassar sig till tekniken är varierande beroende på bransch. Dock ser man en ökning för varje år när det kommer till företags anpassning av teknik.

 2. Minskade driftskostnader

  Vi slår ett extra slag för bankindustrin när det kommer till att ta vara på digitaliseringens fördelar. Har du läst vår tidigare artikel om bank- och finansindustrin så vet du att de är en bransch som öppnat upp för digitalisering. McKinseys rapport från 2016 berättar att driftkostnaderna för banker runt om i världen har minskat tack vare digitaliseringen. Bankerna kan förväntas reducera sina kostnader med 25% med hjälp av digitala metoder som automatisering av back-office, Big Data analyser och molninfrastrukturer. Självklart handlar inte detta enbart om banker utan även om andra branscher. Fler branscher kan snabbt och effektivt minska sina driftskostnader genom att leda vägen fram till att skapa möjligheten för låga kostnader.

 3. Molninfrastruktur

  Det handlar om att göra smarta val. Fysiska servrar är snart bara ett minne. Amazon Web Services, Google och Microsoft Azure ger företag möjligheten att välja smart och anpassa tekniken med tiden. Dropbox började på Amazons lagringstjänst S3, det hjälpte företaget att växa fort på kort tid. Företagets grundare menar att utan AWS hade företagets snabba tillväxt aldrig varit möjlig.

 4. Customer relationship management

  Idag har det första mötet mellan kund och företag flyttat till en ny arena. Hur kunden tar kontakt med företaget har förändrats. Det är inte längre vanligt att kunden tar kontakt via mail utan den första kundkontakten sker nu genom sociala kanaler som exempelvis Facebook eller Twitter. Det förändrade kundbeteendet har gjort att företag flyttat fokus och följt efter sin kunder till den nya arenan. Samtidigt som företaget får mer kolla på sina kunder minskar dessutom CRM kostnaden, framförallt eftersom allt fler väljer smarta Saas-lösningar som salesforce eller vårt svenska upsales. Ett exempel är American Express som använt salesforce sen år 2010. American Express har med hjälp av salesforce anpassat betalmetoder och utvecklat verksamheten för att kunna möta sina kunder på rätt sätt och på rätt ställen.

 5. Ökad produktivitet

  Digitaliseringen har öppnat dörrar för företag som gör det möjligt att nå resultat med färre anställda och mindre kostnader. I alla verksamheter, stora som små,  gäller det att hitta de funktioner i verksamheten som går att göra digitala. Var gör du idag manuellt som går att digitalisera? Ett exempel är Siemens, de erbjuder tjänster över ett flertal områden, allt från maskintillverkning till livsmedel. De granskade sin verksamhet för att se vart man kunde hitta digitala lösningar på de tjänster som man då utförde manuellt. Efter att ha tittat närmare på området rörande förpackningar hittade man arbetsprocesser som var lämpliga att digitalisera. Idag har Siemens med hjälp av digitaliseringen och ny teknik ett automatiserat system inom sin verksamhet för förpackning. En bransch som många trodde skulle dö ut.

Andra har också läst