Del 1. Skapa en vinnande digital strategi i Enterprise-bolag

HUR DU LYCKAS MED DIN DIGITALA OMSTÄLLNING

Varför är det så få som lyckas med sin digitala transformation och vad kan man göra för att undvika ett magplask när man dyker ner i den digitala eran? I denna artikelserie så tar vi en djupare blick på problemen som kan uppstå och ger dig svaren du letat efter för att lyckas. Först ut är hur du skapar en bra strategi.

Publicerad: 14.02.2020

Del 1 : Skapa en vinnande digital strategi i Enterprise-bolag

När man implementerar nya lösningar eller IT-verktyg i ett företag är det enkelt att göra misstag. Enligt forskningen som genomförts av ”MIT Sloan Management Review” tillsammans med Deloitte är så många som 90% av organisationer väl medvetna om farorna med att dyka in i den digitala eran. Men endast mindre än hälften (44%) anser sig inte vara redo att möta denna utmaning. Enligt en studie gjord av McKinsey så misslyckas två tredjedelar av alla organisationer som gör en digital transformation att skapa värde med projekt. Ett bra exempel är Stockholms stad som spenderade 250 miljoner kr över budget på sin digitala skolplattforms satsning. De är inte ensamma om detta.

Förmodligen kommer du ihåg Kodaks öde. Historien om detta företag är ett spektakulärt exempel på vad som kan hända med ett till synes starkt varumärke utan noggrann övervakning av det ekosystem som det verkar i. Ett varumärke som gjorde bra ifrån sig på den analoga marknaden visade sig vara mycket sårbar när den konfronteras med den digitala revolutionen.

Amerikanska Walmart var även dem på randen av katastrof 2014. Den nya Vd:n för den kommersiella jätten var tvungen att skapa en ny utvecklingsstrategi och fokusera på digital transformation. ”Vi har tappat en hel del tid. Vi anställde begåvade människor, investerade och cirkulerade runt ämnet istället för att ta några riktiga steg, agera dynamiskt och behandla e-handel som en nödvändig affärs aspekt att bemästra, ”medgav Walmart-Vd:n Doug McMillon för Harvard Business Review.

Del 1 : Skapa en vinnande digital strategi i Enterprise-bolag

När man implementerar nya lösningar eller IT-verktyg i ett företag är det enkelt att göra misstag. Enligt forskningen som genomförts av ”MIT Sloan Management Review” tillsammans med Deloitte är så många som 90% av organisationer väl medvetna om farorna med att dyka in i den digitala eran. Men endast mindre än hälften (44%) anser sig inte vara redo att möta denna utmaning. Enligt en studie gjord av McKinsey så misslyckas två tredjedelar av alla organisationer som gör en digital transformation att skapa värde med projekt. Ett bra exempel är Stockholms stad som spenderade 250 miljoner kr över budget på sin digitala skolplattforms satsning. De är inte ensamma om detta.

Förmodligen kommer du ihåg Kodaks öde. Historien om detta företag är ett spektakulärt exempel på vad som kan hända med ett till synes starkt varumärke utan noggrann övervakning av det ekosystem som det verkar i. Ett varumärke som gjorde bra ifrån sig på den analoga marknaden visade sig vara mycket sårbar när den konfronteras med den digitala revolutionen.

Amerikanska Walmart var även dem på randen av katastrof 2014. Den nya Vd:n för den kommersiella jätten var tvungen att skapa en ny utvecklingsstrategi och fokusera på digital transformation. ”Vi har tappat en hel del tid. Vi anställde begåvade människor, investerade och cirkulerade runt ämnet istället för att ta några riktiga steg, agera dynamiskt och behandla e-handel som en nödvändig affärs aspekt att bemästra, ”medgav Walmart-Vd:n Doug McMillon för Harvard Business Review.

Det som krävs för en lyckad digital strategi

Denna artikeln kommer att ta upp hur du kopplar transformationen till affärsstrategi och sedan på gruppnivå prioriterar rätt.

Svårigheten med att skapa den vinnande digitala strategin i Enterprise-bolag är inte “vad är det bästa affärsstödet till lägsta kostnad” utan hur. Hur kommer man fram till sin digitala strategi i stora företag. Mest effektiva vägen för att veta hur är att skapa en styrgrupp för digital strategi. De ansvarar för att styra riktningen för den digitala strategin. I denna styrgrupp för digital strategi bör man besluta om företagets arkitektur, domän för domän (vilka CRM,HR-system etc. som ska användas?). Att inkluderar partners i denna grupp för att få deras perspektiv på vad som händer på t.ex. avdelningar som CRM, HR, Logistik och Inköpsmarknaden är en viktig komponent.

Där affärs förståelsen är svag, eller ämnet är komplicerat och behöver många nyanser, måste företag och / eller produktägarna bjudas in för att belysa företagets smärtpunkter och affärsklyftor. Styrgruppens mål är att skapa en gap-analys av det aktuella tillståndet och det önskade tillståndet. Efter att ha kartlagt klyftorna kan man börja bygga en portfolio-backlog och referens- / målarkitektur som kommer att ligga till grund för kommande utvecklingsarbete i hela företaget. Denna vision sätter ett långsiktigt sammanhang för kortsiktiga beslut för lösningsportföljen. Varje avdelning kommer att vara en stor lösning och de bör dela portfolio-backlog och referens- / målarkitektur. Det leder till en minskad teknisk skuld, modernt portfolio system och lägre underhållskostnad.

Utveckling av en smart lösningsportfölj

Att vara disciplinerad när man utvecklar sin lösningsportfölj hjälper en att hålla kolla på sina mål och kostnader. Det krävs en kalkyl för TCO och ROI för varje lösning. TCO behövs för att analysera och granska vilka system som driver upp kostnader och vad man kan göra åt det. ROI behövs för att inga projekt startas upp i onödan som inte skapar värde för företaget.

För att bygga lösningsportföljen så effektivt som möjligt samtidigt som man är disciplinerad föreslås det att dela upp sina befintliga lösningar i fem kategorier:

Enterprise common solutions – SAP, O365 och några få andra system som  kommer att använda i hela organisationen.

Best of Breed- Identifiera de olika system som används i hela företaget och bestämma vilka lösningar som är bäst i sin klass och som ska skalas upp genom hela organisationen, och vilka lösningar som snabbt ska stängas och migreras till de utvalda uppskalade lösningarna.

Lift and Shift – vilka applikationer är lämpliga för företagets behov idag, men behöver en bättre teknisk plattform för högre upptid, mer automatisering, bättre övervakning och kontinuerliga leveranser av nya funktioner? Dessa applikationer bör, om möjligt ur ett ROI-perspektiv, flyttas till moln och en ny teknisk plattform.

Lift and re write – vilka applikationer är lämpliga för företagets behov idag, men är inte byggda för moln och moderna lösningar så det måste skrivas om / ombildas för att matcha den nya tekniska plattformen?

No business case – vilka applikationer är antingen för kostsamma för att flytta och förbättra, eller fungerar tillräckligt bra i den befintliga miljön så att det bästa beslutet är att acceptera status Q.

Detta är ett av de viktigaste stegen i hur du skapar en vinnande digital strategi i Enterprise-bolag. En strategi som håller dig inom din budget, uppdaterad och redo för alla potentiella utmaningar. Ett första steget i att genomföra en lyckad digital transformation och få ett övertag över konkurrenterna. Men det räcker inte med att bara ha en vinnande strategi och en smart lösningsportfölj.  Det krävs också att man bygger en DevOps fabrik där nya system byggs och gamla uppdateras. Nästa artikel kommer att gå in på djupet om hur du bygger en DevOpsfabrik i världsklass.

Vill du veta mer om den digitala transformationen och varför det är så viktigt följ då Euvic på Facebook eller Linkedin. Om du vill ha hjälp med att utveckla en vinnande digital strategi kontakta Euvic.

Läs hela artikelserien