Härjedalskök

Härjedalskök är marknadsledande i Skandinavien på köksrenoveringar till privatkonsumenter. Med en smart affärsmodell som dem själva kallar Härjedalsmetoden, besöker dem kunden i deras eget hem, visar sina produkter och presenterar en planlösning anpassad till befintliga köksstommar.

Huvudkontor

Sverige

Bransch

Köksrenovering och tillverkning

Digitalisering av Härjedalskök 

Sammanfattning 

Med en utgångspunkt där analoga processer genomsyrade hela organisationen, förstod man vikten av att bli digitala för att hålla sig konkurrenskraftiga.  Målet är att bli en mer effektiv verksamhet för att jobba mer kvalitativt och skapa mer värde, både i organisationen och ut mot kund. Tillsammans har vi byggt ett kraftfullt verksamhetsstöd i from av en applikation med funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet för sälj, marknad och slutligen kund.  

Intro

Härjedalskök är marknadsledande i Skandinavien på köksrenoveringar till privatkonsumenter. Med en smart affärsmodell som dem själva kallar Härjedalsmetoden, besöker dem kunden i deras eget hem, visar sina produkter och presenterar en planlösning anpassad till befintliga köksstommar. I nästa steg mäter och beställer dem köket, produktion sker i deras egen fabrik i Funäsdalen. För att sedan montera köket hos kund och ta med sig det gamla köket. Allt på mindre än en dag.  

Som Härjedalskök brukar säga – ”Ät frukost i ditt gamla kök, laga middag ditt nya.” 

Utmaning

Härjedalskök hade ett stort behov av att digitalisera sina analoga processer som sträcker sig genom hela bolaget. Man vill sätta användaren i fokus, digitalisera köksritningar, kostnadsförslag och andra verksamhetskritiska processer för att frigöra mer tid för att kunna skapa ännu bättre kvalité. 

För att förstå deras utmaning behöver vi gå tillbaka några år i tiden. Då var hela säljprocessen analog, dvs avtals skrevs för hand, priser beräknades med miniräknare och ritningen av kundernas kök gjordes på ett rutat A4. Utöver det hade verksamheten långa ledtider på information och flera lokala system som bidrog till en osäker säljstyrning och brister i uppföljningen av kvalité. Avsaknaden av kvalitativa data skapade också sårigheter vid beslutsfattning kring allt från marknadsföring till behovsplanering.  

Lösning

För att hjälpa Härjedalskök nå sina mål arbetade teamet fram en Applikation för sälj och marknadsföring. Applikationen är sannolikt ett av Sveriges ledande system för sälj och marknadsföring kopplat mot köksbranschen. Applikationen levererar ett komplett verksamhetsstöd i alla processer, från marknad till montage, som både är dynamiskt, kraftfullt och fullt integrerat i Härjedalsköks standardiserade system. Med funktioner som digital köksritning, kostnadsförslag, produktionsstöd, statistik och CRM. Här är även användaren i centrum och ett stort fokus har varit på design, tillgänglighet och prestanda. Det kombinerat med att hela tiden effektivisera bort tidskrävande manuella moment.  

Funktioner:

  • Produktvisualisering baserad på produktordning  
  • ERP-integration  
  • Integrering av bank-ID 
  • Detaljer om installation 
  • Dynamisk produktkonfiguration med attribut 

Resultat 

Tillsammans har vi utvecklat ett kraftfullt verksamhetsstöd. Härjedalskök är nu mer digitala i den bemärkelsen att det nu är möjligt att rita upp kök tillsammans med kund i applikationen. Kan följa en kund från marknad till montage. Alla delar i kundresan finns med i applikationen. Man ser en ökad kvalité och högre avslutsprocent för säljarna då det idag finns bättre förutsättningar för att stänga affärer. Och kanske viktigaste av allt, ett av de mest viktiga målen, en mer effektiv verksamhet där mer tid frigjorts för att kunna skapa mer värde åt verksamheten och sina kunder. Samt att man fått ett verktyg som hjälper till att hantera den integrerade processen med tillverkning och installation. 

Jag kom i kontakt med Euvic som snabbt arrangerade ett möte, känslan efter det första mötet var väldigt positiv, Euvic var lyhörda och kunde möta Härjedalsköks behov. Efter bara några veckor började vi intervjua resurser, för mig var det viktigt att resurserna blev en del av vårt team, allt för att skapa ett bra klimat och ett tydligt gemensamt mål.  Sammanfattningsvis är utvecklingsteamet från Euvic en stor anledning till Härjedalsköks framgång de senaste åren. Och jag är övertygad om att ”The good people” kommer fortsätta att bidra till koncernens framgång.

André Holmström

IT- och programchef på Härjedalskök