Lumileds

Lumileds är ett globalt belysningsföretag som hjälper kunder runt om i världen att leverera differentierade lösningar. Som uppfinnare av Xenon-tekniken, pionjär inom halogenbelysning och ledare inom högpresterande lysdioder, bygger Lumileds in innovation i allt man gör.

Huvudkontor

Nederländerna

Bransch

Belysning

Lumileds: Effektiviserar med spårbarhet och automatstyrda fordon  

Sammanfattning 

Lumileds behövde effektivisera sin verksamhet. För att göra det valde man att titta på automation av deras tillverkning och transport. Man ville ha ökad spårning av sina transporter för bättre data. I fabrikerna ville man öka effektiviseringen av arbetet mellan människor och automatstyrda fordon. Tillsammans med Euvics team tog man fram en lösning där bland annat sex automatstyrda fordon levererar gods mellan mer än 40 logistikpunkter på en några hundra meter lång bana.  

Intro

Lumileds är ett globalt belysningsföretag som hjälper kunder runt om i världen att leverera differentierade lösningar. Som uppfinnare av Xenon-tekniken, pionjär inom halogenbelysning och ledare inom högpresterande lysdioder, bygger Lumileds in innovation i allt man gör. 

Utmaning

Lumileds hade definierat sina utmaningar och behövde hjälp med att hitta en lösning 

 • Brist människor som kan arbeta för godstransporter har lett till en ökad efterfrågan automatiserade och teknologiska lösningar för att upprätthålla effektiva leveranskedjor. 
 • För att möta de höga kvalitetskraven har fullständig spårbarhet av råvarutransporter blivit ett måste 
 • Robotar som måste arbeta tillsammans med människor. Samarbetet mellan människa och maskin kräver noggrann planering och utformning för att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö. 
 • Utmaningar med oregelbunden råvarutransport från externa lager 
 • Minska lagret av slutprodukter i produktionsområdet för att optimera utrymmesanvändning 

Lösning

För att möta Lumileds utmaningar satte Euvic  ihop ett tvärfunktionellt team med expertis inom mekanik, elektronik och IT, som tillsammans tar ett helhetsansvar för utvecklingen och implementeringen av systemet.  

Tillsammans skapade man lösningen nedan: 

 • Projektet involverar en integrerad lösning som kombinerar ett skräddarsytt IT-system med självkörande fordon för att effektivisera interna transportprocesser inom industrisektorn.  
 • Den utvecklade lösningen är utrustad med avancerade sensorer och programmerbara logiska styrsystem som kontinuerligt övervakar placeringen av material som ska transporteras. IT-systemet använder avancerade algoritmer för att skapa transportuppdrag och tilldelar dessa till den mest lämpliga autonoma mobila roboten (AMR) baserat på effektivitet och tillgänglighet. 
 • För att säkerställa lösningens tillförlitlighet och minska driftstopp, inkluderar IT-verktyget funktioner för att förutsäga underhållsbehov. Detta baseras på noggrann analys av användningsdata för de autonoma guidade fordonen (AGV) och systemet informerar proaktivt användarna om kommande underhållsinsatser för att upprätthålla optimal drift. 

Resultat 

Resultatet för Lumileds sammanfattas i följande punkter:  

 • Råvaror och slutprodukter levereras mellan produktionslinjer och lager på ett helautomatiskt sätt 
 • Visionsystem som används för identifiering av produkter eliminerar leverans av råmaterial till fel produktionslinjer 
 • Full insyn i transportprocessens prestanda och problem 
 • Sedan maj 2020 har Lumileds flyttat mer än 200 000 pallar. På en några hundra meter lång bana levererar 6 automatstyrda fordon gods mellan mer än 40 logistikpunkter. Det med en genomsnittlig intensitet på 15-20 pallar per timme och en maximal effektivitet på 40 st per timme. 
 • Med hjälp av automatiserade processer har man löst bristen på arbetskraft för godstransporter och även minskat oregelbundna leveranser.