Pernod Ricard

Pernod Ricard är en av världsledarna inom vin och spritbranschen. I Pernod Ricards portfolio hittar du bland många andra, varumärket ABSOLUT.

Huvudkontor

Sverige, Stockholm

Bransch

Alkoholhaltiga drycker

Pernod Ricard förbättrar felhantering på sin BizTalk-plattform  

Sammanfattning 

Med hjälp av Euvic har vin- och spritjätten Pernod Ricard förbättrat processen för felanmälan och hantering av integrationsfel på sin BizTalk-baserade BRIDGE-plattform. Det genom att ersätta den befintliga lösningen (baserad på Microsoft InfoPath och e-post) med ett skräddarsytt Azure-baserat verktyg kallat iTrack. Det har gjort det möjligt för Pernod Ricard att få verklig statistik om BRIDGE-plattformen med hjälp av Microsoft Power BI, vilket förändrar sättet som företagets supportteam arbetar på och gör deras liv mycket enklare. 

Pernod Ricard är världsledande inom vin och sprit. Sedan Pernod Ricard bildades 1975 har företaget genomgått en stadig utveckling som bygger på både organisk tillväxt och successiva förvärv. Pernod Ricards varumärkesportfölj omfattar följande: ABSOLUT-vodka, Ricard-pastis, Ballantine’s, Chivas Regal och Glenlivet Scotch whisky, Jameson Irish whiskey, Martell cognac, Havana Club-rom, Beefeater gin, Kahlúa och Malibu-likörer, Mumm och Perrier-Jouët champagner samt Jacob’s Creek och Brancott Estate-viner. Företaget marknadsför också sina produkter under lokala varumärken, däribland Clan Campbell, Imperial, Passport, Something special, 100 Pipers, Blender’s Pride, Wisers, Royal Stag, Amaro Ramazzoti, Suze, Becherovka, Ruavieja, Pastis 51, Seagram’s, Wyborowa, Montilla, Olmeca och Ararat. Pernod Ricard har sitt huvudkontor i Paris, Frankrike. Företaget har cirka 18 900 anställda och har en decentraliserad organisation. 

Utgångsläge

Euvic har stöttat och utvecklat Pernod Ricards BizTalk-baserade BRIDGE-lösning (BizTalk Realtime Integration Data Global Exchange), som möjliggör dokumentutbyte mellan företagets filialer och externa parter över hela världen. Lösningen skapades 2012 när Euvics konsulter utökade funktionaliteten hos BizTalk som installerats på servrar på en av Pernod Ricards franska anläggningar genom att lägga till en paneuropeisk modul för datautbyte, med kodnamnet BRIDGE. Pernod Ricards andra globala anläggningar anslöts till systemet under de följande åren. Sedan dess har Euvic tillhandahållit Pernod Ricard omfattande BizTalk-relaterade IT-stödtjänster på grundval av ett servicenivåavtal.

De IT-tjänster som Euvic tillhandahåller omfattar två typer av support, underhåll och utveckling, som hanterar vanliga problem i samband med Bridge (första linjens support), hanterar komplexa administrativa uppgifter och löser allvarligare problem (andra linjens support) och utför uppgifter i samband med införandet av ny teknik samt tar hand om den löpande utvecklingen och underhållet av det system som stöds (underhåll och utveckling). En av de lösningar som Euvic tillhandahöll gällde meddelanden om integrationsfel och omarbetning av felaktiga flöden. Den byggde på Microsoft InfoPath-formulär som skickades via e-post. När antalet meddelanden ökade blev lösningen ineffektiv och erbjöd inte alla de funktioner som Pernod Ricard behövde 

Utmaning

Ersätta det ineffektiva BRIDGE-relaterade felhanteringssystemet som bygger på Microsoft InfoPath och e-post med en anpassad lösning som ger mer exakta uppgifter om fel och ett mer flexibelt tillvägagångssätt för att anmäla och hantera dem. Man vill ge mer information om fel och en självbetjäningsmetod för anmälningar och hantering av dessa. Samt ge insyn i alla flöden som körs på Bridge.

Lösning

iTrack, ett nytt verktyg som utformats tillsammans med Pernod Ricard och som utvecklats av Euvic, har gjort det möjligt att förbättra felhanteringen genom att tillhandahålla följande funktioner 

 • En lista över fel med sökning enligt givna kriterier 
 • Snabb åtkomst till felinformation (XML-filer i flera fördefinierade format) och tillhörande meddelanden 
 • Möjlighet att bearbeta ett misslyckat meddelande på nytt (genom att skicka meddelandet på nytt till en webbtjänst på BRIDGE) 
 • Möjlighet att lägga till ett nytt fel via en webbtjänst eller API 
 • Ett system för hantering av användarroller 
 • Ett system för meddelanden med en mottagarlista som kan konfigureras enligt givna fördefinierade kriterier 
 • Full insyn och spårbarhet över vilka flöden som körs på Bridge.  

iTrack har blivit den centrala punkten för integrationsspårning och felhantering för vanliga användare och ger värdefull detaljerad information om flödesutföranden till integrationsteamen som kan använda den för validering och felsökning. 

iTrack-arkitektur 
Använd Teknologi 
Azure-komponenter  
Utveckling och testning för CI/CD 
 • .NET Framework 4.7  
 • ASP .NET MVC 5.2  
 • Entity Framework 6.2  
 • Spa 
 • REST API  
 • Azure WebJobs 
 • Azure-lagring  
 • Azure App Service  
 • Azure KeyVault  
 • SQL Server Elastic Pool 
 • Azure DevOps  
 • GIT-arkiv 
 • Byggt I flera grenar 
 • Utplacering i flera grenar (DEV / UAT / PROD)  

Lösningen har testats utifrån detaljerade testscenarier och med hjälp av olika testtyperMan har gjort manuella tester, automatiska tester av webbapplikationer med hjälp av Selenium och prestandatester för REST API med hjälp av JMeter.  

Resultat 

Bättre hantering av fel, flöden och meddelanden  

iTrack har gett Pernod Ricard statistik som de tidigare inte hade tillgång till när det gäller fel, korrekta flöden och meddelanden 

Snabbare lösning av fel 

Bättre felhantering har lett till att den tid som supportteamet behöver för att lösa ett fel på plattformen har minskat. Den har minskat med mer än 50 procent 

Bättre prestanda för BRIDGE-plattformen 

Förbättringen av felhanteringen bidrog till stor del till den bättre prestandan hos BRIDGE-plattformen, som är en viktig lösning för Pernod Ricard.  

iTrack ger oss inte bara verklig statistik över BRIDGE-plattformen, utan ger oss också information om flödesspårning i realtid som är mycket värdefull för våra integrationsteam. Det har förändrat våra arbetssätt och gjort våra liv mycket enklare. Under alla dessa år av samarbete har Euvic visat sig vara en mycket pålitlig och kompetent IT-partner för oss.

Tomaz Praprotnik

Head of Technology & Architecture at Pernod Ricard EMEA-LATAM HQ