6 populära nearshoring-destinationer

6 populära nearshoring-destinationer

Då Sverige saknar 70 000 IT-resurser enligt IT-företagen, primärt IT-utvecklare, undersöker fler och fler svenska företag hur de kan använda nearshoring för att hjälpa dem att lösa bristen på resurser.

Går du i tankarna om att välja nearshoring?  För att hjälpa dig med ditt val har vi valt de sex populäraste nearshoring-destinationerna och analyserat dem baserat på 8 viktiga faktorer att överväga från ett nearshoring-perspektiv. Kriterierna beskriver vi i första delen av artikeln för att sen gå in på de sex mest populära nearshoring-destinationerna.

Publicerad: 26.06.2020

6 populära nearshoring-destinationer

Då Sverige saknar 70 000 IT-resurser enligt IT-företagen, primärt IT-utvecklare, undersöker fler och fler svenska företag hur de kan använda nearshoring för att hjälpa dem att lösa bristen på resurser.

Går du i tankarna om att välja nearshoring?  För att hjälpa dig med ditt val har vi valt de sex populäraste nearshoring-destinationerna och analyserat dem baserat på 8 viktiga faktorer att överväga från ett nearshoring-perspektiv. Kriterierna beskriver vi i första delen av artikeln för att sen gå in på de sex mest populära nearshoring-destinationerna.

Kriterier

  1. Plats i Digital Nations Rank 2018, vilket är en del av Tholonos Service Globalization Index. Indexet utvärderar, rangordnar och hjälper multinationella företag, länder, regeringar, multilaterala organ, analytiker och investerare.
  1. Plats i Hackerrank. Under 2016 skapade Hackerrank en rangordning av 50 länder med de bästa programmerarna och det anses fortfarande vara en pålitlig indikator på deras yrkeskompetens.
  1. Kunskap i engelska enligt English Proficiency Index. Detta är världens största rangordning av länder och regioner enligt kunskaper i engelska.
  1. Lönen för en Java-utvecklare. Med hjälp av data från Pale Scale, jämförde vi Java-utvecklares löner i olika länder. Desto lägre lönen är, och på så sätt kostnaden för tjänste-köparen, desto fler poäng fick landet.
  1. Plats i rapporten Doing Business, upplaga 2019. Rapporten är förberedd av Världsbanken och är den 16:e i en serie av årliga rapporter. Rapporten undersöker 8 de förordningar som förbättrar och begränsar affärsverksamhet.
  1. Nivå av ekonomisk frihet enligt Heritage Index of economic freedom, 2019. Indexet täcker 12 friheter – från äganderätt till ekonomisk frihet – i 186 länder. De är rankade och grupperas enligt deras grad av frihet – från fritt till ofritt…
  1. Medlemskap i Europeiska Unionen. Det är självklart att ett medlemskap i  EU är en stor fördel för företag i Europa – allt från frihet att resa till ett visst land genom gemensamma rättsliga föreskrifter, till lättare försvar av eventuellt efterföljande krav.
  1. Avstånd från Sverige. Sist men inte minst beslutade vi oss att titta på avståndet mellan Stockholm och de huvudstäderna för länderna vi har undersökt.
  1. Vilka är då de sex mest populära nearshoring-destinationerna?

Turkiet 5:e plats | 8 poäng

Turkiet ligger på 18: e plats på listan Top 50 Digital Nations. Engelskakunskaperna är desto sämre – de ligger på 73:e plats i EF engelska Proficiency Index, vilket innebär mycket låga språkkunskaper. En genomsnittlig lön för en Java-utvecklares i Turkiet, enligt PayScale, är 30 861 euro per år. Hackerrank rankar dem nära irländska utvecklare, på 30:e plats. Indexet för ekonomisk frihet definierar landet som någorlunda fritt. 43: e plats i World Banks rapport Doing Business är det lägsta placeringen av alla länder att vi har analyserat. Turkiet är inte medlem i Europeiska unionen, och för att komma från Stockholm till Ankara skulle vi behöva minst 6 timmar med flyg.

Ryssland 4: e plats | 21 poäng

Den obestridliga fördelen med Ryssland är dess storlek – med en befolkning på 144,5 miljoner människor har Ryssland en stor mängd IT-talanger för kunder i Europa. Dessutom är ryska utvecklare bäst i världen – åtminstone enligt Hackerrank. Ryssland håller ligger även på 7:e plats på listan Top 50 Digital Nations. Om du räknar med deras låga löner, endast 12 360 euro per år för en Javautvecklare enligt PayScale, verkar Ryssland som ett perfekt destination för IT-outsourcing. Det finns dock många nackdelar, som effektivt avskräcker företag från att göra affärer i Ryssland. Indexet för ekonomisk frihet beskriver Ryssland som mestadels ofritt. Dessutom är Ryssland är inte en del av EU och är i konflikt med många europeiska institutioner. English Proficiency Index beskriver de allmänna engelskakunskaperna i Ryssland som måttlig. Det snabbaste sättet att ta sig från Stockholm till Moskva är med flyg, och flygresan tar 2 timmar och 15 minuter.

Nyfiken på att lära dig mer om nearshoring? Läs  – Din guide till nearshoring av IT-tjänster

Irland 3:e plats | 25 poäng

Irland är det enda landet av de vi har analyserat, som definieras som fritt enligt indexet av ekonomisk frihet (6: e plats i hela rankingen!). I rapporten från Doing Business som analyserar olika länders förordningar som underlättar företagande, ligger Irland på en hög 23:e plats. Irland är en medlem i Europeiska unionen och irländarna är flerspråkiga, med engelska som modersmål. Enligt PayScale tjänar en Java-utvecklare i Irland 40 893 euro per år. Men trots att landet har några utmärkta IT-specialister, rankar Hackerrank dem endast på 32:a plats. Irland håller 15:e plats i Digital Nations Rank. Ett flyg från Stockholm till Dublin tar 2 timmar och 45 minuter

Estland 2:a plats | 26 poäng

Som i fallet med Irland, ligger Estlands styrka i dess internationella läge. Irland får höga betyg i rapporten Doing Business och bedöms av indexet för ekonomisk frihet som mestadels fritt. Tallinn är den närmaste huvudstaden till Stockholm bland alla huvudstäder som har analyserats – ett flyg tar ungefär en timme. Estland är medlem i Europeiska unionen och en genomsnittlig Java-utvecklares lön i Estland är 20 200 euro per år, vilket är jämförbart med polska utvecklares löner. Däremot är Estland det enda landet på vår lista som inte undersöks av Hackerrank. I Digital Nations får Estland lägsta rankingen – 40:e plats bland alla länder vi har analyserat. Dessutom är det ett litet land med bara 1,36 miljoner invånare, vilket begränsar tillgången till IT-resurser.

Tjeckien 2:a plats | 26 poäng

Enligt Hackerrank är tjeckiska programmerare på 9:e plats i världen. I 2018 upplagan av Digital Nations Ranking, föll Tjeckien för första gången utanför topp 20, till 22:a plats på listan. För att anställa en Java-utvecklare, skulle du behöva betala 24 078 euro per år. Enligt EF English Proficiency Index är engelskakunskaper i Tjeckien bra (20:e plats på listan). Tjeckien är medlem i Europeiska unionen med alla respektive fördelar. När det gäller ekonomisk frihet beskrivs Tjeckien som ett mestadels fritt land. I rapporten Doing Business håller detta land 35: e plats. Det snabbaste flyget från Stockholm till Prag tar mindre än två timmar.

Polen 1: a plats | 28 poäng

Du kan hitta länder som är bättre än Polen på majoriteten av faktorerna vi har utvärderat. Det finns dock inget annat land som utifrån ett svensk perspektiv bedöms överlag positivt och håller en sån jämnhet i kvaliteten. Polen har några av de bästa programmerarna i världen – Polen har en 3:e plats i Hackerrank. På listan Top 50 Digital Nations ligger landet 11:e plats. Polackerna är på 13:e plats i Europa när det gäller engelskakunskaper (högt över det europeiska genomsnittet). Dessutom är de inte dyra – en genomsnittlig Java-utvecklares lön i Polen ligger runt 20 243 euro per år. De tjänar mer än sina östra grannar, men fortfarande förhållandevis lite jämfört med lönerna i Västeuropa. Polen är en EU-medlem, men inte en del av euroområdet. Warszawa kan nås från Stockholm inom 1,5 timmar med flyg. Indexet för ekonomisk frihet beskriver Polen som måttligt fria. Doing Business har rankat Polen på 33:e plats. Med 37,9 miljoner invånare har Polen tillgång till en stor mängd kvalificerade IT-talanger. Vi är inte ensamma om att ranka Polen högt. Enligt ATKearney Global Services Location Index är Polen den mest populära destinationen för outsourcing bland alla europeiska länder. Den polska marknaden har redan uppskattats av företag som Accenture, Credit Suisse, Goldman Sachs, Zurich Insurance och Cathay Pacific Airways. Kan Polen vara rätt land för dig med?

Tjeckien 2:a plats | 26 poäng

Enligt Hackerrank är tjeckiska programmerare på 9:e plats i världen. I 2018 upplagan av Digital Nations Ranking, föll Tjeckien för första gången utanför topp 20, till 22:a plats på listan. För att anställa en Java-utvecklare, skulle du behöva betala 24 078 euro per år. Enligt EF English Proficiency Index är engelskakunskaper i Tjeckien bra (20:e plats på listan). Tjeckien är medlem i Europeiska unionen med alla respektive fördelar. När det gäller ekonomisk frihet beskrivs Tjeckien som ett mestadels fritt land. I rapporten Doing Business håller detta land 35: e plats. Det snabbaste flyget från Stockholm till Prag tar mindre än två timmar.

Polen 1: a plats | 28 poäng

Du kan hitta länder som är bättre än Polen på majoriteten av faktorerna vi har utvärderat. Det finns dock inget annat land som utifrån ett svensk perspektiv bedöms överlag positivt och håller en sån jämnhet i kvaliteten. Polen har några av de bästa programmerarna i världen – Polen har en 3:e plats i Hackerrank. På listan Top 50 Digital Nations ligger landet 11:e plats. Polackerna är på 13:e plats i Europa när det gäller engelskakunskaper (högt över det europeiska genomsnittet). Dessutom är de inte dyra – en genomsnittlig Java-utvecklares lön i Polen ligger runt 20 243 euro per år. De tjänar mer än sina östra grannar, men fortfarande förhållandevis lite jämfört med lönerna i Västeuropa. Polen är en EU-medlem, men inte en del av euroområdet. Warszawa kan nås från Stockholm inom 1,5 timmar med flyg. Indexet för ekonomisk frihet beskriver Polen som måttligt fria. Doing Business har rankat Polen på 33:e plats. Med 37,9 miljoner invånare har Polen tillgång till en stor mängd kvalificerade IT-talanger. Vi är inte ensamma om att ranka Polen högt. Enligt ATKearney Global Services Location Index är Polen den mest populära destinationen för outsourcing bland alla europeiska länder. Den polska marknaden har redan uppskattats av företag som Accenture, Credit Suisse, Goldman Sachs, Zurich Insurance och Cathay Pacific Airways. Kan Polen vara rätt land för dig med?

Andra har läst