7 tekniska framgångsfaktorer för en lyckad molnsatsning

7 tekniska framgångsfaktorer för en lyckad molnsatsning

Det finns flera anledningar till varför användandet av molntjänster har exploderat sista åren. Användandet av molntjänster gör att det går mycket enklare och snabbare att utveckla nya affärsstödjande lösningar. Tänk på molnet som en möjlighet att kunna fokusera på leverans av affärsvärde och slippa tänka på drift. Under de 15 år som vi nu har hjälpt kunder med deras flytt till molnet har vi också definierat framgångsfaktorer. Här kommer sju framgångsfaktorer för en lyckad molnsatsning:

Publicerad: 13.05.2020

 1. Använd Infrastructure as a code

  När du använder infrastructure as a code får du en strukturerad miljö som inte behöver gå igenom andra IT-avdelningar. Det underlättar för utvecklarna som snabbt kan sätta upp en utvecklingsmiljö. Infrastructure as a code dokumentar systemet per automatik vilket gör att förändringar i infrastrukturen inte behöver ta tid och kraft att dokumentera de förändringar som sker.

 2. Serverless

  Serverless eliminerar nästan hela basens driftkostnad. Du kan räkna med mindre personal för att upprätthålla servrar. Kör du serverless får du även möjligheten att ta del av den ultimata skalbarheten. Serverless, ibland kallad för function as a service har en del huvudegenskaper som ger dig:

  • Funktionalitet som är uppdelad i separata fristående applikationer eller funktioner
  • Möjlighet att köra på begäran och sänka kostnaderna ytterligare
  • En tjänst där varje funktion skalar oberoende av varandra
  • Bekvämligheten att inte behöva tillhandahålla någon hårdvara
 3. Mät, mät, mät

  För att kontrollera kostnader och de nya miljöerna måste du mäta alla områden. Om du inte mäter riskerar du att tappa kontrollen, dina kostnader skenar iväg och allt blir för komplext. Vad är det du ska mäta? Vi har listat de KPIér som är mest relevanta:

  • Kostnad per minut, tjänst och möjlig besparing. Ju mer granulär din mätning är desto lättare är det att se vilka event som driver kostnad och hur ni kan optimera miljön för de händelser som sker.
  • Användande per minut, vad används och hur mycket
  • Säkerhet och risker
  • Tillgänglighet
 4. Förstå moln-ekonomi

  Det är viktigt att ha koll på de finansiella aspekterna när du flyttar till molnet. Vilket du bland annat gör genom att mäta. Det handla om att kunna hantera den potentiella innovationen.

 5. Testa kaos- scenarion

  Chaos Monkey är ett program som Netflix kör för att gå in och krascha system för att försöka se vart det finns fel och hur man kan åtgärda eller förebygga de felen. Det är ett bra sätt för att arbeta för att förebygga potentiella problem eller störningar.

 6. Separata miljöer och projekt

  Det är viktigt att separera miljöerna. En server ska inte köra både tester, utveckling och produktion. Molnet gör det möjligt att separera de olika servrarna.

 7. Genomför återkommande säkerhetstester

  Alla organisation bör genomföra säkerhetstester. Testerna är viktiga för att hitta sårbarheten i IT-miljön. Du kommer ha möjlighet att fånga upp nya identifierade brister snabbt och åtgärda dessa.

Fördjupa din kunskaper om molnet, läs vår guide – Din guide till molnet

Andra har också läst