Så lyckas du med din molnsatsning

Så lyckas du med din molnsatsning

Publicerad: 02.09.2019

Användandet av molnbaserade lösningar har exploderat. Dock når de flesta företag enbart 20 procent av sina mål. Med mål att sträva efter kommer också utmaningar. Undvik de vardagliga misstagen och lyckas med din molnsatsning. IDC uppskattar att investeringar i molntjänster kommer växa 6 gånger snabbare än andra IT-investeringar. Enligt en ny rapport gjord av Radar, kommer dessutom användningen av molntjänster i Sverige att gå från 3 procent till 30 procent inom de närmaste 3 åren. Därför är det skrämmande att företag idag enbart når 20 procent av sina molnbaserade mål, enligt en undersökning gjord av McKinsey. Vad beror det här på? Orsaken var att man hoppat över steg i sina förberedelser. Är du väl förberedd kommer du kunna möta de utmaningar som kommer med den molnbaserade förändringen, är du inte det blir flytten till molnet betydligt mer krävande.

Gör som Netflix!

Ett företag som lyckats och som representerar det som vi idag kallar generationen “digital natives” är Netflix. Det tog Netflix hela 7 år att genomföra den digitala transformationen. Med hjälp av en molnbaserad strategi omformade Netflix hela driften. Utan flytten till molnet hade de inte lyckats med sin globala expansion!

Även företag som vanligt inte räknas som high-tech har lyckats med sin molnsatsning. Banken Capital One driver en molnbaserad app för mobila banktjänster, och GE Oil&Gas är mitt i att överföra mestadels av sin datorkapacitet och lagring till molnet.

Så, vad ska du tänka på för att lyckas med din molnsatsning?

Användandet av molnbaserade lösningar har exploderat. Dock når de flesta företag enbart 20 procent av sina mål. Med mål att sträva efter kommer också utmaningar. Undvik de vardagliga misstagen och lyckas med din molnsatsning. IDC uppskattar att investeringar i molntjänster kommer växa 6 gånger snabbare än andra IT-investeringar. Enligt en ny rapport gjord av Radar, kommer dessutom användningen av molntjänster i Sverige att gå från 3 procent till 30 procent inom de närmaste 3 åren. Därför är det skrämmande att företag idag enbart når 20 procent av sina molnbaserade mål, enligt en undersökning gjord av McKinsey. Vad beror det här på? Orsaken var att man hoppat över steg i sina förberedelser. Är du väl förberedd kommer du kunna möta de utmaningar som kommer med den molnbaserade förändringen, är du inte det blir flytten till molnet betydligt mer krävande.

Gör som Netflix!

Ett företag som lyckats och som representerar det som vi idag kallar generationen “digital natives” är Netflix. Det tog Netflix hela 7 år att genomföra den digitala transformationen. Med hjälp av en molnbaserad strategi omformade Netflix hela driften. Utan flytten till molnet hade de inte lyckats med sin globala expansion!

Även företag som vanligt inte räknas som high-tech har lyckats med sin molnsatsning. Banken Capital One driver en molnbaserad app för mobila banktjänster, och GE Oil&Gas är mitt i att överföra mestadels av sin datorkapacitet och lagring till molnet.

Så, vad ska du tänka på för att lyckas med din molnsatsning?

4 tips för att lyckas med din molnsatsning

 1. Kolla upp dina resurser
  Att ha kunskap och dokumentation på dina nuvarande tillgångar är nästintill avgörande. Ta reda på hur din infrastruktur ser ut för att senare kunna förstå vad du behöver förändra och förbättra. Det är även viktigt att se över kompetensen hos din IT-personal.

  Infrastrukturrelaterade förberedelser inkluderar att man anpassar mjukvara och interna system för att kunna försäkra sig om att de samspelar med de molnbaserade lösningarna. För att inte konstant behöva anpassa IT resurser “manuellt” till det nya systemet i molnet, borde det istället vara förberedda och redo.

 2. Definiera målet
  Skissa på en plan som är så precis som möjligt. Den ska identifiera hur och när du vill uppnå de specifika målen genom en digital förändring. Anta en långsiktig strategi och redogör för förändringarna i företagets intäkter.

 3. Bygg en kultur
  Skapa en plan på de förändringar i organisationen som behövs för att utveckla den företagskultur som du vill uppnå. Människorna måste vara förberedda och redo för den digitala omvandlingen. Viktigt att komma ihåg är att regelbundet mäta förändringen samt att återkoppla.

  Företag som står inför en molnsatsning borde innan förändringen skapa en företagskultur som är redo att hantera den. Tänk på att modern IT öppnar upp dörrar för nya talanger. Modern IT tillåter även generationens “digital natives” företrädare att kliva fram. Utbytet av kunskap och erfarenhet spelar en viktig roll när du formar den nya företagskulturen.

  Ingenting är omöjligt, våga öppna dörrarna. Det är fullt möjligt att uppnå sina molnbaserade mål, det handlar bara om att göra det på rätt sätt.

 4. Förbered anställda på en förändring
  Säkerställ en smidig övergång. Kom ihåg att HR är en viktigt pusselbit i varje organisation. Många kommer att reagera olika till förvandlingen som nu är här. Försäkra alla om en tydlig intern dialog. Människorna som är med och gör förändring måste känna att dem är med på varje steg.

Nyttja molnet i din organisation, läs  – Din guide till molnet

Andra har också läst