SQL Service

SQL Service Nordic AB är ett IT-företag som specialiserat sig på att stödja och övervaka SQL Server-miljöer.

Huvudkontor

Stockholm, Sverige

Bransch

SQL servers

Utveckling av automation och GUI för SQL-motor

Med experter som har i snitt 17 års erfarenhet inom SQL så hjälper de några av Sveriges största företag med affärskritiska SQL-databaser.

Utmaning

SQL Service har utvecklat en specialbyggd motor som fungerar som bakgrundstjänst och ger avancerad övervakning och varning 24 timmar, alla dagar i veckan, för sina kunder. Den befintliga lösningen hade inte ett GUI (grafiskt användargränssnitt) som möjliggjorde att enkelt konfigurera och granska övervakningsresultaten. Det fanns ett behov av att bygga en applikation som både kunde skalas ut och var lätt att underhålla och använda även av mindre erfarna användare. Varje ny kund krävde manuell ombording och alla ändringar i kundens installation görs på plats.

Utöver att systemet var komplicerat att använda fanns en del funktioner som SQL ville addera, för att skapa en lösning som skapade ännu mer värde för sina kunder. Exempelvis;

Arbetssätt

För att starta projektet framgångsrikt använde vi vår etablerade process för att starta upp projekt/produkt-leveranser.. Vi genomförde workshops tillsammans med SQL för att identifiera och skriva ner viktig information som:

Teamet arbetar utefter scrum-metodik för att leverera funktioner i sprints. Dessutom presenterade vi kunden en statusrapport om budget varje vecka. Det inkluderade:   

Resultat

Den nya lösningen är baserad på C # .Net Core och React.  SQL valde att nyttja kraften i Azure, och använde Azure för exempelvis;

Vi uppnådde våra mål och det här blev nyckelresultaten:

Euvic kunde hjälpa oss skapa marknadens bästa tjänst för SQL-övervakning. Dem har levererat vad de har lovat och hanterat uppkomna problem prestigelöst och proaktivt. Vi är väldigt nöjda.     

SQL Service