PayGround

PayGround är ett fintech-företag baserat i Stockholm som erbjuder en unik betalningsplattform för skatt- och momsleverans i den globala logistik och E-handelsbranschen.

Huvudkontor

Sverige, Stockholm

Bransch

Finans och försäkring

Skalbar betalningsplattform för logistik

PayGrounds Exchange-plattform hanterar över 100 000 leveranser per dag, inklusive alla transaktioner som följer, exempelvis beräkningar, meddelanden, betalningar och rapporter. Plattformen är lätt-integrerad i europeiska post-tjänster och skattesystem där rapporter skickas dagligen vid behov.

Utmaning

PayGrounds tidigare system, var anpassat för varje unik kund och deras behov av tjänster. Varje ny kund innebar en ny kodbas och en ny infrastruktur. För att kunna hantera fler kunder och större volym av transaktioner såg PayGround behovet av att bygga ett nytt, mer skalbart och robust system. 

För att göra det möjligt fick Euvic uppdrag att ta fram en lösning som är lätt att förvalta över tid. Applikationen behövde klara av olika inställningar och justeringar beroende på kundens behov i de olika länderna som PayGround ville expandera till.

Arbetssätt

För att leverera förväntat resultat arbetade teamet efter Scrum-ramverket. Teamet kunde enkelt anpassa sig efter nya krav som kom från företaget. 

Löpande dialog och samtal för samarbetet genomfördes via videosamtal för att hålla en bra dialog. Eftersom Euvic är ett nearshoring-företag reste teamet till Sverige vid behov under projektets gång. Även PayGround själva reste till Polen för att  träffa utvecklarna som arbetade på projektet men även för att delta på workshops.

Läs om möjligheterna med Scrum Team As a Service

Teknik

Euvic arbetade tillsammans med en arkitekt för att landa i rätt val av teknologi för projektet. PayGround nya system är byggt på Microsoft- teknologi:

  • .NET Core

  • Microsoft Azure Cloud

  • MS SQL

  • Third parties libraries

  • Third party payment provider

Resultat

Samarbetet mellan Euvic och PayGround resulterade i ett nytt system som kan erbjuda en mer effektiv skatteprocess till kund. Den nya plattformen ger spårbarhet för varje försändelse inklusive status, priser för skatt och rapporter och systemet är även utformat för att kunna skala upp utan att störa de andra tjänsterna som PayGround har.

Samarbetet med Euvic fungerade. Den tekniska kompetensen var hög och det gick smidigt att jobba på distans tack vare god mötesstruktur, videomöten och on-site möten vid behov. När problemen uppstod fanns en förmåga att lyssna in och korrigera uppkomna problem för att i slutändan leverera en bra lösning

Markus Andersson

VD på PayGround