Tendium

Tendium är en svensk startup som arbetar för att demokratisera möjligheten att besvara anbud i offentliga upphandlingar.

Huvudkontor

Stockholm, Sverige

Bransch

Forskningsbolag

AI automatiserar anbudsprocessen

Bakgrund

Den offentliga sektorn är enorm och står för ca 17% av Sveriges BNP. Att jobba med offentliga upphandlingar är tidskrävande då manuell handläggning och administration tar mycket tid och kostar stora belopp. I varje upphandling går man igenom mellan 5-50 dokument, och att ta fram ett anbud till en stor upphandling kan kosta uppemot en halv miljon. Det gör att många bolag aldrig får chansen att konkurrera i någon av de 18 5000 upphandlingar som görs årligen. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv är 96% av leverantörerna missnöjda med hur processen för upphandlingar ser ut. Tendium jobbar för att öppna upp marknaden för offentliga handlingar och demokratisera upphandlingsområdet. Det kommer leda till minskat slöseri av skattepengar som orsakas av ineffektiva upphandlingsprocessen.

Utmaning

Tendiums mål är att med hjälp av AI  automatisera processen, och i sin tur förenkla arbetet med upphandlingar. Man saknade den seniora erfarenheten och kunskapen som krävdes för att bygga en AI, och valde därför att leta efter relevanta IT-leverantörer för att exekvera sin idé.

Tendium ville använda AWS och bygga i molnet från början vilket resulterade i att dem letade efter en leverantör som satt på den erfarenhet och kunskap projektet krävde. Valet landade på Euvic som bidrog med senior AWS-expertis. I projektet satte vi upp DevOps för att arbeta agilt och efter best practice med AWS-arkitektur. Fokus under projektet har hela tiden legat på användarupplevelsen och integrationen på plattformen

Nyfiken på Tendium och samarbetet med Euvic? – Här är Hannes Dernhel, grundare Tendium och hans tankar om samarbetet 

Lösningen

För att automatisera anbudsprocessen byggde man en portal med två funktioner. Lösningen bygger på att samla in och analysera upphandlingsdokument med hjälp av AI och ML. Den ena funktionen hjälper leverantörerna matcha företaget med relevanta upphandlingar. Som leverantör kan du enkelt se om ditt företag uppfyller de krav som upphandlingen kräver. Den andra funktionen skickar notiser om du behöver komplettera med information för respektive upphandling, exempelvis om det fattas ett CV som du behöver ha för den specifika upphandlingen.

Reslutat

Plattformen förenklar upphandlingsprocessen, både tidsmässigt och ekonomiskt. Företag som ofta sitter med upphandlingar sparar in mantimmar och pengar när man inte längre behöver gå igenom ett 100-tal sidor för att ta reda på om upphandlingen är relevant eller inte, om man klarar kraven eller inte.

AI  har börjat jämna ut spelplanen. Portalen öppnar upp marknaden för upphandling och de små bolagen kommer bli mer konkurrenskraftiga mot de större bolagen. Genom att förenkla processen där du nu snabbt kan skanna av relevant data kommer de pengarna som tidigare slösats bort på förlorade upphandlingar komma till nytta och investeras bättre i andra områden.

Vi hade en idé om att demokratisera möjligheten att jobba med offentlig upphandling med hjälp av AI. För att lyckas med det behövde vi en samarbetspartner med hög kompetens som kunde hjälpa oss förverkliga våra idéer. Euvic har hjälpt oss bygga vår idé som idag är Tendium. Vi hade haft svårt att hitta den typen av kompetens och senioritet inom AWS och AI i Sverige.

Hannes Dernehl

Grundare Tendium