Tikurilla

Tikkurila är ett ledande färgföretag i Norden och Östeuropa med ursprung i Finland. Dem erbjuder sina kunder ett brett utbud av dekorativa färger för skydd av ytor och dekor.

Huvudkontor

Finland

Bransch

Färgleverantör

Tikkurila halverar sina IT-utgifter och snabbar upp IT- verksamheten  

Sammanfattning

Finlands ledande färgföretag Tikkurila valde Euvic Technology Group som sin outsourcade IT-leverantör och lyckades minska sina IT-utgifter med 50 procent. Företaget påskyndade också sin IT-verksamhet och minskade tiden för att starta ett nytt BizTalk-relaterat projekt med 30 procent. För Tikkurila innefattar ytterligare fördelar med att anlita Euvic flexibla samarbetsvillkor samt förbättrad kommunikation och effektivitet i sina IT-projekt. 

Om Tikkurila 

Tikkurila är ett Finlandsbaserat ledande färgföretag i Norden och Östeuropa och har varit verksamt på marknaden sedan 1862. Företaget erbjuder konsumenter och yrkesverksamma ett brett sortiment av dekorativa färger för ytskydd och dekoration. Produktutbudet omfattar inomhusfärger, lacker och effektprodukter, utomhusprodukter för trä-, muroch metallytor samt tjänster relaterade till målning. Dessutom producerar Tikkurila färger och beläggningar för metalloch träindustrin. Tikkurila har 12 produktionsanläggningar i nio länder och sysselsätter 3 142 anställda. Företagets intäkter för 2014 uppgick till 618,4 miljoner euro.  

Utgångsläge  

Tikkurila arbetade tidigare med olika externa IT-leverantörer, både offshore och nearshore. Företaget var dock inte helt nöjda med sina leverantörer och ansåg att de inte var tillräckligt dynamiska och proaktiva i sina åtgärder för Tikkurila. Av den anledningen beslutade företaget i början av 2012 att söka efter en ny IT-partner inom området integration av företagsapplikationer baserat på BizTalk Server, vilket var den mest brådskande frågan att ta itu med för Tikkurila vid den tidpunkten.  

Utmaning

Tikkurila sökte en partner som kunde tillgodose deras behov snabbare och mer proaktivt och som eventuellt skulle vara billigare än deras tidigare leverantör av applikationsintegration. I slutändan ville de också minska antalet IT-leverantörer för att kunna hantera sin IT-verksamhet på ett enklare och snabbare sätt.  

Lösning

Företaget bestämde sig för att börja söka efter en ny partner i Polen, som är den största destinationen för IT-outsourcing i Europa. Polen verkade dessutom vara rätt plats eftersom företaget har en filial där och har mycket god erfarenhet av att arbeta med sin lokala personal. Av dessa skäl bestämde de sig för att ta reda på om det också fanns ett företag med den BizTalk Server-kompetens som krävdes i det landet.  

”Vi började leta efter ett företag med Microsofts certifikat för applikationsintegration och med erfarenhet av att genomföra IT-projekt nära kusten. Med en Google-sökning hittade vi Euvic Technology Group. Vi tog kontakt och bestämde oss för att prova köra tillsammans Redan från början var vi mycket imponerade av hur snabbt och exakt de svarade på vår förfrågan”, säger Ukri Hokkanen, Group ICT Director på Tikkurila. 

Samarbetet sker till en början genom samtal, via videokonferenser och e-post. Euvics konsulter var mycket proaktiva och föreslog Tikkurila tekniska lösningar, licenslösningar, arkitektoniska lösningar och projektledningslösningar. Tikkurila uppskattade Euvics kompetens och engagemang i kampen för att vinna anbudet. 

”Vi bestämde oss för Euvic inte bara på grund av deras uppenbara BizTalk Server-kompetens, utan också för att de verkade vara en mycket flexibel och dynamisk partner som kunde börja arbeta för oss nästan direkt. Även priset var attraktivt, men det var inte en avgörande faktor för oss”, säger Ari Kimo, ICT Manager på Tikkurila med ansvar för inköp och utveckling.  

Samarbetet inleddes med ett BizTalk Server-baserat integrationsprojekt som syftade till att möjliggöra ett smidigt datautbyte mellan alla Tikkurilas filialer i hela världen. Intressant nog hölls det första personliga mötet ett par månader efter undertecknandet av avtalet medan BizTalk-projektet pågick. Senare hölls personliga möten oftare, beroende på projektets aktuella behov.  

BizTalk-projektet fortsatte utan några oförutsedda problem och avslutades under andra halvåret 2012 med undertecknandet av ett BizTalk-relaterat support- och underhållsavtal. Det var också då som de båda företagen började prata om att Euvic skulle ta över IT- utvecklingen och supporten av fler av Tikkurilas system. Man kom snart överens om att Euvic skulle ansvara för utveckling och support av Tikkurilas övriga IT-system. Båda företagen vill också ytterligare utöka omfattningen av de tjänster som Euvic tillhandahåller Tikkurila.  

IT-utvecklingsoch supportuppgifterna utförs av sammanlagt 10 anställda från Euvic som är uppdelade i tre team som är inriktade på de system som utvecklas och stöds. Deras arbete debiteras på projektbasis, vilket innebär att Tikkurila endast betalar för den faktiska tid som en utvecklare lägger ner på Tikkurilas projekt. Ibland är detta en hel månad och ibland bara ett dussin timmar per månadenligt Tikkurilas behov. 

Resultat

IT-utgifterna minskas med 50 % 

Även om det inte var ett primärt kriterium för Tikkurila när de valde en ny IT-leverantör är det alltid bra att minska kostnaderna. I det här fallet var IT-kostnadsminskningen så stor som 50 procent. 30 procent snabbare start av BizTalk-relaterade projekt. Tack vare samarbetet med Euvic lyckades Tikkurila uppnå det man ville mest, nämligen att påskynda sin IT-verksamhet. Enligt företagets IT-avdelning uppnåddes en stor förbättring när det gäller nya projekt som nu startar mycket snabbare.  

Flexibelt samarbete  

Det projektbaserade samarbetet är mycket flexibelt och fördelaktigt för Tikkurila. Framför allt ger det företaget handlingsutrymme och möjlighet att anpassa ITverksamheten till organisationens tempo.  

Förbättrad kommunikation och effektivitet  

När Euvic tog över IT-utvecklingen och supporten av många av företagets IT-system kunde Tikkurila minska antalet andra IT-leverantörer. Vilket underlättade kommunikationen och förbättrade effektiviteten i projekten eftersom det finns färre externa kontaktpunkter för Tikkurilas IT-chefer. Nu lägger de cirka 25 procent mindre tid på kommunikation och samarbete med Euvic än de gjorde tidigare med andra IT-outsourcingleverantörer.  

Det jag vill mest är att min organisation ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt. Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats hitta en partner som Euvic. En partner som i hög grad bidrar till att öka vår effektivitet inom det digitala området och som snabbt kan hitta IT-lösningar som vår personal behöver. En ytterligare fördel med att samarbeta med Euvic är den minskade IT-kostnaden som halverats sen vårt samarbete började

Jukka Havia

Tidigare Chief Financial Officer på Tikkurila