Fem områden där AI förväntas dominera

5 områden där AI förväntas dominera

Är det något som varit svårt att missa så är det framfarten av AI. Det sägs att AI är framtiden för många företag. Men hur ställer sig chefer till en framtid med AI och inom vilka områden kommer tekniken ha störst slagkraft? Läs om de fem områden där AI tros slå igenom störst. 

Publicerad: 12.09.2019

Forskare har gjort en undersökning på fler än 5000  chefer om användandet av AI och kognitiv beräkning av sina företag. Hela 93 procent överväger att använda AI som ett alternativt verktyg i sina verksamheter. I rapporten publicerad av IBM och Oxford Economics visar undersökningen fem arbetsområden som stod ut i undersökningens resultat.

  • IT (87%)

  • Informationssäkerhet (81%)

  • Innovation (67%)

  • Kundservice (63%)

  • Risktagande (55%)

De fem ovanstående områdena är de verksamheter som cheferna i undersökningen tror att AI kommer göra störst nytta i framtiden. Många chefer börjar sakta men säkert förstå innebörden av hur de kan använda AI samt vilken effekt det kan ha på verksamheten. Det leder till att fler och fler börjar öppna upp sina tankar för att implementera AI i sina egna verksamheter. Om AI används på rätt sätt kommer det kunna ge stora positiv förändringar i många verksamheter.

För tre år sedan var resultaten från en liknande undersökning mycket mer jämt fördelade. Då var det 65 procent, idag är det 93 procent av cheferna som ansåg att det skulle vara värt att implementera AI. Där man står idag i förhållande till AI, ligger mer fokus på hur man ska närma sig tekniken för att kunna använda den på rätt sätt.

Det var framförallt IT och säkerhet som stod ut mest bland svaren. Det fanns sedan specifika delar inom de verksamheterna där cheferna tror AI kommer ses som mer effektiv.  Inom IT pratar man om assistansen för kundtjänst. Medan inom säkerhet pratar man om algoritmer som kan minimera hot. Det finns stora möjligheter som skapas med hjälp av AI men det finns också en del frågetecken som inte går att undvika.

Det finns en växande oro när det kommer till kompetens inom området. I undersökningen visar 63 procent av cheferna en oro över bristen på expertis inom området. De flesta vill känna att det står på en trygg grund innan de börjar använda AI i sina verksamheter. Det finns stora utmaningar med framtiden och användningen av AI, men det är också det som gör det intressant. Det är viktigt att förstå att AI fortfarande har en bra bit kvar att vandra innan den kommer implementeras helt hos företag. Det gäller att välja områden som är tydligt definierade.

Lär dig hur du kan nyttja AI i ditt företag, läs guiden – Automatiserad framgång: En AI-guide för företag 

Andra har också läst