Innovationsfördelar med molnet

Innovationsfördelar med molnet

Vårt frukostseminarium grundade sig till stor del om hur du med hjälp av molnet kan höja innovationstakten och snabba på digitaliseringen av din verksamhet.

Publicerad: 11.11.2019

Viktiga tekniska grundstenar när det kommer till molnet är exempelvis serverless, mikrotjänster och konstant mätande. Dessutom är cloud first , devops och en organisation som byggs efter mikrotjänster, strategiskt viktiga delar för att lyckas i molnet. Får du alla delar att falla på plats kommer du snabba på digitaliseringen av din verksamhet och nå uppsatta mål med din molntransformation. Om inte, är chansen att du som många andra flyttar till molnet och får ökade kostnader och förlorad kontroll som resultat.

Vi fick även med oss att majoriteten av deltagarna använder moln idag, men är missnöjda med utsträckningen och värdet de skapar. Även att endast en av tjugo släpper nya funktioner till användarna löpande. Majoriteten släpper nya funktioner sporadiskt och många upplever en förlorad kontroll och skenande kostnader i början av molnresan. Det krävs mycket tanke bakom en lyckad flytt till molnet!

Företag som är “born in the cloud” är ofta mer innovativa än andra, vilket vi även noterade under seminariet. Molnet ger dig möjlighet att enkelt bygga och testa nya prototyper (MVP) samt att testa nya teknologier. Men kanske viktigast av allt – molnet jämnar ut spelplanen. Oavsett storlek på ditt företag ger den alla tillgång till tjänster för AI,ML och Power Intelligence. Oftast till en instegskostnad på ett par dollar!

Andra har också läst